#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
59Sedm vrcholů vlivu (pozvání na network EF)20. 9. 2022Teologie60204PDF
58Nový apoštol Jakub Kamiński8. 9. 2022Teologie2714418PDF
57Absolventská práce o vztahu apoštolství a církevní správy29. 7. 2022Teologie740129PDF
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 630PDF
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209289PDF
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232192PDF
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875148PDF
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525276PDF
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696223PDF
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505249PDF
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89221PDF
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176315PDF
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560263PDF
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553153PDF
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198149PDF
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426268PDF
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 796PDF
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714352PDF
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388322PDF
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100876PDF
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533300PDF
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207269PDF
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953339PDF
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354586PDF
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938328PDF
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834245PDF
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876888PDF
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307677PDF
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26094 056PDF
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 945PDF
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie30921 003PDF
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811818PDF
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845785PDF
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917853PDF
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835741PDF
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 422PDF
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie1929999PDF
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 794PDF
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060721PDF
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599764PDF
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873917PDF
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 078PDF
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670784PDF
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 206PDF
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 671PDF
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413842PDF
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334969PDF
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 911PDF
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183919PDF
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 287PDF
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 118PDF
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 174PDF
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 984PDF
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 364PDF
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659926PDF
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 928PDF
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 084PDF
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 204PDF
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 687PDF