#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
59Sedm vrcholů vlivu (pozvání na network EF)20. 9. 2022Teologie6069PDF
58Nový apoštol Jakub Kamiński8. 9. 2022Teologie271474PDF
57Absolventská práce o vztahu apoštolství a církevní správy29. 7. 2022Teologie74077PDF
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 466PDF
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209284PDF
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232188PDF
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875141PDF
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525264PDF
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696209PDF
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505221PDF
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89211PDF
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176279PDF
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560239PDF
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553138PDF
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198131PDF
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426242PDF
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 558PDF
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714339PDF
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388282PDF
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100779PDF
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533285PDF
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207249PDF
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953308PDF
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354560PDF
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938313PDF
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834237PDF
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876840PDF
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307609PDF
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26093 958PDF
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 840PDF
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092948PDF
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811802PDF
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845768PDF
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917838PDF
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835733PDF
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 387PDF
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie1929979PDF
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 790PDF
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060704PDF
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599752PDF
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873913PDF
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 050PDF
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670777PDF
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 198PDF
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 370PDF
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413835PDF
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334961PDF
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 851PDF
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183918PDF
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 229PDF
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 117PDF
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 165PDF
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 884PDF
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 333PDF
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659920PDF
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 912PDF
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 077PDF
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 196PDF
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 669PDF