#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 085PDF
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209266PDF
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232178PDF
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875122PDF
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525237PDF
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696182PDF
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505153PDF
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89139PDF
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176213PDF
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560223PDF
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553117PDF
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198112PDF
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426200PDF
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 200PDF
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714320PDF
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388245PDF
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100666PDF
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533267PDF
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207223PDF
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953273PDF
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354519PDF
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938276PDF
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834231PDF
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876786PDF
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307569PDF
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26093 781PDF
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 662PDF
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092882PDF
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811780PDF
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845757PDF
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917808PDF
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835712PDF
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 353PDF
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie1929963PDF
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 778PDF
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060695PDF
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599736PDF
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873909PDF
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie731975PDF
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670753PDF
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 190PDF
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 014PDF
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413826PDF
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334958PDF
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 795PDF
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183917PDF
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 190PDF
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 110PDF
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 153PDF
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 750PDF
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 302PDF
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659912PDF
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 876PDF
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 065PDF
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 185PDF
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 658PDF