#NázevDatumRubrikaSlovShl.
64Článek o křesťanském sionismu18. 12. 2023Teologie18867
63Důkazy historického premilenialismu30. 10. 2023Teologie3320204
62Knize Vytržení zbývá jeden rok5. 10. 2023Teologie1681477
61Rozdíl mezi přirozeným a zvláštním zjevením s příklady22. 7. 2023Teologie2605115
60Trichotomismus a učení o duchovní autoritě u Watchmana Nee15. 7. 2023Teologie166485
59Sedm vrcholů vlivu (pozvání na network EF)20. 9. 2022Teologie60230
58Nový apoštol Jakub Kamiński8. 9. 2022Teologie2714513
57Absolventská práce o vztahu apoštolství a církevní správy29. 7. 2022Teologie740149
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 724
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209296
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232196
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875158
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525283
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696237
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505267
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89230
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176330
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560292
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553160
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198162
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426290
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166982 096
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714360
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie385348
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100974
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533311
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207282
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953354
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354596
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938361
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834249
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876926
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307758
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26094 150
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 995
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie30921 026
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811834
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845800
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917860
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835744
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 443
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie19291 016
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 795
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060723
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599781
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873922
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 096
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670794
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 206
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 938
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413844
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334972
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 938
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183921
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 307
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 119
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 175
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14682 032
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 373
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659929
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 936
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 086
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 214
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 695