#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 358PDF
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209281PDF
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232184PDF
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875137PDF
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525258PDF
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696207PDF
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505208PDF
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89197PDF
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176256PDF
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560233PDF
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553132PDF
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198123PDF
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426229PDF
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 466PDF
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714334PDF
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388265PDF
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100737PDF
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533278PDF
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207241PDF
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953298PDF
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354547PDF
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938303PDF
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834236PDF
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876816PDF
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307598PDF
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26093 925PDF
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 811PDF
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092931PDF
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811795PDF
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845763PDF
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917827PDF
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835728PDF
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 371PDF
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie1929973PDF
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 786PDF
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060699PDF
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599750PDF
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873911PDF
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 038PDF
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670768PDF
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 195PDF
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 287PDF
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413834PDF
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334959PDF
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 827PDF
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183917PDF
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 215PDF
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 116PDF
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 155PDF
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 837PDF
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 312PDF
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659918PDF
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 897PDF
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 071PDF
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 191PDF
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 665PDF