#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
59Sedm vrcholů vlivu (pozvání na network EF)20. 9. 2022Teologie60123PDF
58Nový apoštol Jakub Kamiński8. 9. 2022Teologie2714228PDF
57Absolventská práce o vztahu apoštolství a církevní správy29. 7. 2022Teologie74096PDF
56Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?17. 7. 2021Teologie34931 508PDF
55Střetnout se se světem v jeho nejlepším15. 4. 2020Teologie209287PDF
54Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232189PDF
53Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875142PDF
52Historický kontext diskuse o důkazu následné zkušenosti24. 3. 2020Teologie2525267PDF
51Dílo Ducha svatého dle Skutků apoštolských z letniční perspektivy (přehledná tabulka)15. 3. 2020Teologie1696212PDF
50Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505230PDF
49Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89213PDF
48Glosolálie jako znamení soudu30. 1. 2020Teologie4176290PDF
47Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560241PDF
46Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze8. 1. 2020Teologie1553143PDF
45Je v Bibli vůbec něco starého?31. 12. 2019Teologie2198137PDF
44Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426252PDF
43Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 602PDF
42Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714343PDF
41Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388290PDF
40K otázce sexu mimo manželství8. 6. 2018Teologie5100792PDF
39Kontexty krvavých měsíců: Alternativy dispenzacionalismu a sionismu (část 5/5)13. 3. 2018Teologie3533285PDF
38Kontexty krvavých měsíců: Exkurz: Letniční o sionismu a dispenzacionalismu (část 4/5)11. 3. 2018Teologie2207250PDF
37Kontexty krvavých měsíců: Vztah dispenzacionalismu a křesťanského sionismu (část 3/5)9. 3. 2018Teologie1953313PDF
36Kontexty krvavých měsíců: Kdo je John Hagee? (část 2/5)6. 3. 2018Teologie3354561PDF
35Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938317PDF
34Poznámky z letniční perspektivy ke dvěma článkům z ThV22. 2. 2018Teologie2834240PDF
33Kontexty krvavých měsíců: Co jsme se dočetli ve Vytržení? (část 1/5)20. 2. 2018Teologie2876846PDF
32Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307617PDF
31Omluva a dodatek k recenzi knihy Vytržení10. 9. 2017Teologie26093 983PDF
30Byl jsem u vytržení aneb recenze nové populární příručky ke konci světa30. 8. 2017Teologie28225 867PDF
29Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092957PDF
28Problémy věčné funkční podřízenosti a socio-Trojičního principu v komplementariánském podání29. 7. 2016Teologie1811807PDF
27Letniční intelektuální triumfalismus: Od Charlese Parhama po Amose Yonga13. 1. 2016Teologie1845774PDF
26Už máte sadu na odlévání olova? Filipika proti novoročním veršíkům31. 12. 2015Teologie917839PDF
25Založil jsem si index odborných časopisů17. 12. 2015Teologie835735PDF
24Směr informace v hermeneutickém rámci18. 10. 2015Teologie12534 393PDF
23Pozor, hřích má mnoho podob!21. 9. 2015Teologie1929981PDF
22Procitl jsem do doby hladu, znečištění a sociálního hříchu25. 6. 2015Teologie8891 790PDF
21Obory vědy a víry jako nepřekryvné domény16. 6. 2015Teologie1060706PDF
20Diagram rovnováhy trojiční teologie18. 5. 2015Teologie599754PDF
19Stvoření z čeho? Olson píše a Cul de Sac odpovídá14. 2. 2015Teologie873913PDF
18Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 056PDF
17Babylon 5: Bůh a pravda podle G’Kara12. 1. 2015Teologie670779PDF
16Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 199PDF
15Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 417PDF
14Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC10. 11. 2013Teologie413838PDF
13Pastorační poradenství zaměřené na řešení10. 11. 2013Teologie334962PDF
12Úvod do milenialismu27. 10. 2013Teologie33561 869PDF
11Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí10. 6. 2013Teologie183919PDF
10Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 250PDF
9Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd8. 4. 2013Teologie1991 118PDF
8Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 167PDF
7Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 912PDF
6Jak číst Bibli s porozuměním7. 2. 2013Teologie521 348PDF
5Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659922PDF
4K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 916PDF
3Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 080PDF
2Křestní úloha Ducha svatého17. 9. 2012Teologie17241 196PDF
1Sebevražda6. 12. 2010Teologie12151 671PDF