10Červen2013

Bůh je, hovoří a jedná vstříc radikálnímu lidskému rozhodnutí

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu THE3013 Apologetika.

Existenciální přístup neuznává předchozím argumentům více než užitečnost v definování termínu „Bůh“. Nesoustředí se na verifikaci Boží existence, neboť ji předpokládá. Soustředí se namísto toho na skutečnost bytostného rozhodnutí člověka k víře či nevíře. K tomuto rozhodnutí jej volá kérygma jako sdělení Boha člověku. Pravda kérygmatu však nemůže být prokázána standardními metodami. Je to pravda, která může být člověkem rozhodnuta. Pokud jde o důkaz Boží existence, pak není zapotřebí filosofických či faktických důkazů. Rozhodnutí v Boží prospěch v rámci intencí kérygmatu je dostatečné pro vytyčení víry a zkušenost kérygmatu potvrzuje sama sebe. „Jakákoli snaha o přidání k její integritě je zradou sebepotvrzujícího charakteru zkušenosti kérygmatu“ (Ramm, 93). K tomuto bodu se radostně hlásím jako k podle mého názoru jedinému slibnému východisku ze všech zmíněných. Hlásím se k němu však pouze natolik výrazně a radostně, nakolik v něm zůstane aspekt naprosté objektivity předpokládané Božím kérygmatickým zjevením se každému jednotlivci skrze kérygmaticky vitální objektivní fakt Kristova díla spásy.
— strana 6

Celá práce: Buban THE3013 Project (web).