20Únor2020

Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu

Nahrávky ze sympozia o pneumatologii již penetrují sociální sítě VOŠMT. Publikována byla i má idiosynkratické kontribuce. Písemnou dokumentaci diatriby viz v jednom z mých minulých příspěvků. Pro rychlou referenci při analýze elaborátu indikuji k utilizaci Slovník cizích slov. Draft plné verze artiklu v angličtině již existuje, ale ještě čeká na proces finalizace, revize a editace. Zatím je k dispozici toliko český redukát.

Nechť ti, čtenáři, i tato videonahrávka slouží k personální edukaci anebo coby iniciace kontinuálního sofistikovaného poimenického diskurzu, teologické dišputace či experienciální empirické verifikace mé centrální teze.

Článek „Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu“ okomentován 3×

  1. Mne zaráží kolika a jakým blbostem jsou lidé ochotní věřit, jen aby nemuseli věřit Pánu Bohu a Jeho učení, které Kristus kázal, apoštolové učili a svatí Otcové předali…
    Na jednu stranu je to hrozné smutné, na stranu druhou sranda k popukání…

  2. Páči sa mi objektivizmus, ktorý v letničnom hnutí trochu chýba. Práve kvůli prítomného komplexu z obavy nepochopenia a neprijatia zo strany okolia sa podľa mojho názoru letničné hnutia uzatvárajú a presúvajú piliere, na ktorých stavali do priečinku „TABU“. Členovia letničných cirkví v ČR pociťujú nátlak / vrátane mňa, čo sa transcedentna týka. Prax je, že všetci tušíme, že by sme mali nejako zahrnúť duchovno do nášho života a cirkvi, ale vlastne nevieme definovať prečo a ako. Slabé vyučovanie v tejto oblasti je prirodzený vývoj…* prirovnal by som to k Darwinovmu „prirodzenému výberu“… Silnejšie/sta­bilnejšie doktríny pohltia tie nestabilné. V podstate pastor, ktorý sám necíty sebaistotu a stabilitu v otázke charizmat, nebude o týchto daroch vyučovať zo strachu z veľkých očakávaní. Viera v neuchopiteľné je pre kresťanov normálna a prirodzená v nepodlomiteľných oblastiach, čo sa však praktických týka → charizmata – takže len pre zaujímavosť. :)

    • s Lóve tvůj „Hejter“ :)