Absolventská práce o vztahu apoštolství a církevní správy

Jedna ze dvou absolventských prací, kterou jsem letos na VOŠMT vedl, si položila nesmírně zajímavou titulní otázku: Je dar apoštolské služebnosti podle Ef 4,11 spojen s úřadem v církevní správě? Autor je původem z CB, a to z relativně „klasického“ prostředí, které bylo jen málo a nepřímo ovlivněno horečným hledáním apoštolů, jímž si české letniční a charismatické hnutí obecně v posledních třiceti letech procházelo. Tato absence zkušenosti by dle některých mohla být na škodu, dle mého názoru však naopak přispěla k objektivnějšímu zvážení problému a k pokládání otázek, které v našich kruzích málokdo položil. Jednou z takových otázek je: I pokud je dar apoštolství dnes církvi dostupný stejně jako v prvním století, má co mluvit do církevní správy? 

Psaní za posledních deset měsíců

Posledních deset měsíců jsem svůj blog zanedbal. Zda se jedná o přechodný výpadek nebo nový normál, to nemohu říci, protože důvody k této mé absenci online přítomnosti stále trvají. Tento blog jsem už od začátku žánrově směřoval k jakémusi průsečíku mezi dokumentací své duševní pouti a tematickým zaměřením na české letniční prostředí, v němž se vážná část té duševní pouti odehrávala. Nyní jsou ale obě tyto příze vyčerpány. Ta první proto, že z různých důvodů nemám nazbyt tolik energie, kolik jsem míval, ta druhá proto, že v souvislosti s blížícím se koncem mého úvazku na VOŠMT se i má přítomnost v letničním prostředí proměňuje. To vše volá po přehodnocení toho, o čem má tento blog do budoucna být, pro koho vlastně psát a na čem zde vůbec záleží. Je to nakonec Pán Ježíš, kdo nás uvádí do různých zkoušek, aby se oddělilo osvědčené od neosvědčeného, aby byl člověk zahanbený ve své domýšlivosti a Kristus v něm naopak oslaven. 

Bethel: Smerovanie, učenie a prax (recenze)

Hnutie Bethel dehonestuje Boha, prekrúca Písmo, produkuje falošne obrátených, deformuje evanjelium, a čo sa týka učenia a praxe, znečisťuje aj predtým čisté prúdy kresťanstva. Je to vlastne akýsi satanov trójsky kôň, pomocou ktorého sa mu v súčasnosti darí infiltrovať do takmer každej kresťanskej denominácie na svete.
Mgr. Štefan Danko v Predslovu #2

Dostala se mi do ruky k recenzi příjemná a velmi potřebná kniha Bethel: Smerovanie, učenie a prax od slovenského autora Michala Foltína. Za výtisk děkuji internetovému knihkupectví a nakladatelství Danielknihy.cz, kde lze knihu zakoupit

Jak se správně pohoršit nad 67. kázáním Pavla Bubika?

UPDATE #1 z 20. 7. o paralele u Johnsona a Vallottona vizte pod článkem.

Nastala okurková sezona. Rajšťáky brunátní, vakcíny jsou napíchané, děti nosí vysvědčení, hrob je prázdný, delta bují, ledovce tají a lidé pořád hřeší. Tento poklid jako zvuk polnice proťalo 67. kázání Pavla Bubika, kolem nějž se strhla lítá pře, a to zvláště na Facebooku, když ho sdílel Pavlův pokrevní bratr Stašek. Diskuse čítala přes 120 komentářů. Pokud bude z nějakého důvodu nedostupná nebo pokud si ji budete chtít vytisknout, stahujte PDF verzi z 29. 6. zde. Já sám jsem se o ní dozvěděl až s odstupem pár týdnů.

Pohoršení nad tímto kázáním spočívalo v jeho alternativním překladu slovesa ἀράτω v Matouši 16,24, když namísto „zapři sám sebe, zvedni svůj kříž“ čte „zapři sám sebe, odstraň svůj kříž“ (9:10). V tomto článku vysvětlím své pohoršení nad pohoršením některých pohoršených a pokusím se ukázat, že pohoršení nad tímto kázáním může být na místě ze zcela jiného důvodu, než z jakého se pohoršovali tito diskutéři. 

Vychází kniha Nemít strach z Antikrista

Během posledního roku jsem měl tu skvělou příležitost a zajisté čest být svědkem postupné práce na získání licence, překládání a vydávání knihy Not Afraid of the Antichrist. Kniha vychází pouze díky neúnavnému úsilí Daniela Pospíška z www.danielknihy.cz a můžete ji objednat zde. Jde o obhajobu posttribulaci­onismu, který říká, že k tzv. vytržení církve dojde až po Velkém soužení a že to tudíž nebude vytržení jako evakuace, ale spíše vytržení ke Kristově pozemskému triumfu. Na knize jsem se podílel pouze nefrekventovanou radou při překládání a skromnou předmluvou, v níž kdesi uprostřed píšu: 

Šest tezí k válce na Ukrajině

Když jsem si 24. 2. 2022 ráno otevřel zprávy, zabořil jsem se do křesla o něco hlouběji a zabrblal cosi jadrného. Ta událost sice vmžiku vyléčila mediální prostor z pandemie covidu, nicméně uvrhla na svět novou přikrývku temnoty, která nespočívá především v zabíjení lidí a v lidském utrpení, ale v mrákotě nepřiznané bezradnosti nad stupňující se spirálou násilí a nenávisti. Jedinou cestou ven je Kristus. Ale právě tak, jako musí člověk zemřít sám sobě, aby mohl Kristus žít v něm, musí zemřít i vojenská a politická ideologie na všech válčících stranách, aby se mohl rozhostit Jeho mír. 

Sledujte vlog z Biblické školy

Milý deníčku, ne aby sis myslel, že jsem v posledních dvou měsících chytal 🐦. Ano, může to tak vypadat, ale když se ti zasekne práce na dizertaci na nějakých 40% a roste to jak sbor v Čechách, proč si nevymyslet myriádu prokrastinačních aktivit? Mezi tyto mé aktivity se poslední tři měsíce počítalo:

  1. Psaní článku o teorii sedmi vrcholů vlivu, který nejspíš vyjde ve slovenském časopise Rozmer. Jelikož jde o učení americké provenience, objevil jsem v článku několik Amerik. Které to jsou, dozvíte se v článku, až vyjde.
  2. Nahrál jsem asi 9500 pohárků v Brawl Stars, a to za vydatné pomoci svých synů. Jo jo, jsou to šípy v toulci bohatýra! Uznávám, že mít tolik slov v draftu, co pohárků v Brawku, byl bych o něco šťastnější. Jenže když je stres na historickém maximu, tělo hledá, jak si ulevit. Modlete se za mě, protože to, čím si teď s Aničkou (ženou) procházíme, ví jen Pán Bůh.
  3. Natočil jsem několik vlogů. Shlédnout je můžete na Facebooku biblické školy a na jejím Youtube kanále. Zvláště doporučím:

Očkování: Efektivita a etika

V předvečer podzimu, na který se pne strach z příchodu další vlny pandemie i naděje na spolehlivost stádní imunity, sílí tlak na očkování a u některých odpor vůči němu. Je tudíž potřeba zachovat zdrženlivost, zvážit nejčerstvější data a připravit se na různé scénáře. Křesťanský služebník musí nyní stáhnout ostré lokty a vytvořit prostor k uctívání Boha bez rozdělení laickými názory na stále nové podněty. Ten, který dvojí spojil v jedno, bude vždy Pánem své církve bez ohledu na její proočkovanost. 

Vakcíny a mutace k dnešku

Jednou z mých několika prokrastinačních činností je brouzdat po internetu a hledat jehlu v kupce vakcín. Dovolím si shrnout tuto mou kratochvíli a navázat tak na článek Proč se nenechat očkovat z konce května tohoto roku. Připomínám, že nejsem kvalifikován k posouzení řady citovaných publikací a že řada z nich neprošla recenzním řízením. (Ostatně jako žádná z vakcín.) 

Pozvánka ke studiu na VOŠMT

Nějakou dobu zpět jsem natočil pozvánku ke studiu na VOŠMT. Jsou na něm já, moje mluvící hlava, za nimi pola a včele. Řepka tam není. Pokud nemáš čas, nemusíš se na to video koukat, ale můžeš přejít rovnou na https://vosmt.cz/prihlaska a tam se přihlásit ke studiu bez zbytečného rozjímání.

Čtenáře tohoto blogu jistě nepřekvapí, že alespoň základní trénink duchovních pracovníků v biblistice a teologii pokládám za naprosto neodmyslitelný předpoklad služby. Proto také nabízíme spektrum studijních programů, aby si mohl vybrat každý. Stomatolog. Kolotočář. Poslanec PČR. Matka na mateřské. Vágus z pasáže. Fofr z kolbenky. Nebo třeba člověk, který má po střední či po vysoké, chce jít do služby a potřebuje se na to připravit.