Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu

Pohleďte na něj a upřete na něho zrak. Na školním Youtube jsme totiž zveřejnili nahrávky z letnového sympozia VOŠMT, a to všechny a v plné délce. Můj příspěvek naleznete přímo zde:

Selah died aneb zdražili mi doménu

Různě vážení čtenáři tohoto blogu, milí roboti, i vy vyložení otrapové,

doména .diet zdražila z lidových pár dolarů, za které jsem ji v roce 2015 kupoval, na hrozných více než 100 USD. To je moc. Blogováním by měl člověk bohatnout, ne chudnout. O tomto zdražení jsem věděl od srpna 2017, ale pak mě to Namecheap nechal ještě na dva roky prodloužit za starou cenu. Jelikož jsem si nepohlídal nové podmínky a jelikož mi Namecheap nenapsal, že mi doména končí, dozvěděl jsem se až dnes, den před expirací, že nezaplatím-li, nebude již zítra selah.diet v mém vlastnictví. Tomuto vydírání se nehodlám podvolit…
Odloživ tendenci vyčnívat unikátní adresou, zakoupil jsem doménu https://selah.cz, kamž tento blog urychleně přestěhuji. Pokud bude stará doména opravdu odstavena již zítra, většina lidí a vyhledávačů si na tuto změnu nestihne zvyknout. Nu ale co už, stejně to už chtělo restart koncepce.

Cool triky pro studium Bible (workshop na Sjezdu mládeže)

Poznámka: Úplně nejvíc cool trikem pro studium Bible je číst ji na jejím dobovém pozadí, teologicky informovaně a za dodržení exegetických pravidel. Proto jsem tento workshop pojal jako ochutnávku vyučování Principů výkladu Bible, které proběhne 30.-11.-1.12. v Kolíně. Vizte stránku události na Facebooku. Ti, kdo se přijedou jen tak podívat, jak to na škole vypadá, jsou návštěvníky dne otevřených dveří a mají vše kromě oběda zadarmo.

Dovolte mi, abych tento workshop začal trochu zeširoka. Nemohu si to odpustit, protože jsem plný výroků, jak ten Elíhú u Jóba, který se rozčiluje na všechny, kdo – cituji – „nemluvili o Hospodinu náležitě“ (Jb 42,7). Chci prostě začít otázkou, na kterou možná už nějakou odpověď máte: Proč se vlastně zabývat Biblí? Mám-li odpovědět já, je to ze tří příbuzných důvodů. 

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)

John Walton je profesorem Starého zákona na Wheaton college. Jeho krátkou knihu Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy v českém překladu vydal Návrat domů. Kniha je rozdělena do 18 krátkých kapitol, tzv. „tezí“, v nichž autor velmi srozumitelně představuje svůj názor na původní smysl Genesis 1. Zjednodušeně by se dalo říci, že Genesis 1 je dle Waltona textem připodobňujícím vesmír k Božímu chrámu, v němž je Bůh představen ne toliko jako stvořitel hmotných věcí, ale spíše jako zadavatel funkce a řádu. Z toho dle Waltona vyplývá, že Genesis 1 by neměla hrát žádnou úlohu v dialogu křesťanství s moderní vědou. 

Jsi stále skryt

Oheň

jako slzy Áronovy
listy hořícího křoví
jak zvíře u božských smluv
spálený hřbet cherubův
mně vypálils' výhní tou
cejch – mám hlavu zakletou 

Poznámky k teologickému fóru: Dech Ducha svatého v církvi

Poslední teologické fórum SETu bylo pro mě zvláštní v nejméně dvou ohledech. Za prvé to bylo první teologické fórum, kterého jsem se účastnil, a to i se studenty a celou školou. Za druhé bylo toto fórum zaměřeno na pneumatologii, čili na téma, na něž se plánujeme soustředit i na příštím sympoziu VOŠMT.

Byla to samozřejmě po všech stránkách výborná akce. Hlavní řečníci byli povětšinou z CB, které, jak poznamenal David Novák, vyprodukovalo jen v posledních 30 letech nečekané množství kvalitních teologů. Tímto byl dán i charakter fóra, které místy působilo jako pokus o vyrovnání se s letničním a charismatickým hnutím, čili s aplikací „teorie Ducha“ v kontextu identity a věrouky Církve bratrské. 

Překvapivá naděje čili Panacea Theologica Doctoris Angelici (veskrze přejná recenze)

Wright nám chce ukrást Vánoce!
N. T Wright, Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church, (New York: HarperCollins e-books, 2009) (Libgen)

Nicholas Thomas Wright je populární anglikánský teolog s rozsáhlou pastorační i autorskou zkušeností. Ve známost vešel především jako neutestamentler, zvláště pak, podobně jako Craig Keener, jako odborník na jeho dobové pozadí. Zvláštní pozornost si Wright vysloužil jako zastánce svérázné verze nového pohledu na Pavla, která říká, že Pavel ve svých antilegalistických diskurzech kritizuje především židovský etnocentrismus a že když se v jeho listech hovoří o „spravedlnosti Boží“, nehovoří se o spravedlnosti připsané člověku, ale o ospravedlnění Boha za to, že povolává ke spasení i pohany na základě nové definice Boží smlouvy. Více o tomto tématu zde

První kapitola Exodu a soudy nad všemi bohy Egypta

Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes [Anubis] nenaostří svůj jazyk, proti člověku ani zvířeti, abyste poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi Egyptem a Izraelem. (Exodus 11,7)

A té noci projdu egyptskou zemí a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin. (Exodus 12,12)

Celé září jsem učil první modul nového modulárního systému na VOŠMT, jmenovitě Literaturu Starého zákona. Žel z jakéhosi důvodu, jehož se úporně snažím dopátrat, nemám tolik času na psaní toho, o čem právě učím. (Že by ty moje sluníčka a srdíčka doma? :-) Sdílím alespoň tuto kratičkou poznámku o první kapitole Exodu. Měl bych snad i nutkání rozpracovat ji do tvaru a hustoty publikovatelného článku, ale to by musel mít den 36 hodin a týden 9 dní. A jelikož ani má letniční víra na pozitivní vyznávání Jozua 10,12 nestačí, zůstane u poznámky. 

Proč církev potřebuje biblickou školu? Posuďte sami!

(1) Protože čelíme nejen intelektuálnímu fiasku

Teprve po přečtení knihy Vytržení od Sergeje Miháľa, sepsání příslušných recenzí (vizte recenzi, dodatek a sérii) a sledování diskusí jsem zjistil, jak děsivě široce tento na první pohled benigní úlet české letniční zasáhl. I když šlo o totální intelektuální fiasko a i když se na žádný z klíčových protiargumentů ani mně, ani nikomu jinému, nedostalo ze strany četných zastánců kloudné odpovědi, mnoho věřících se pokračovalo opájet tím, co je prokazatelně nesmyslem a nekřesťanskou herezí. 

Mé dojmy z momentálního konce světa, z apokalypsy Z

Letos nebudou žádné perličky, žádný smír a žádná vstřícnost, nýbrž oheň a síra, neboť konec světa nastává a odpadlictví nabývá na síle, vzdouvá se jak tsunami na obzoru. Jsem rozezlený a deprimovaný, jak se mi nic nedaří, kopu kolem sebe jak zlobivé dítě a doufám, že ty to schytáš taky. „Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche kontakt mit Idioten,“ řekl Einstein, když zešedivěl. A vskutku, cítím se být stresován nadmíru, a to nejen během semestru. Jak prožívají konec světa jiní nám prozradí prorocké úryvky z několika vybraných hitů.