Selah died aneb zdražili mi doménu

Různě vážení čtenáři tohoto blogu, milí roboti, i vy vyložení otrapové,

doména .diet zdražila z lidových pár dolarů, za které jsem ji v roce 2015 kupoval, na hrozných více než 100 USD. To je moc. Blogováním by měl člověk bohatnout, ne chudnout. O tomto zdražení jsem věděl od srpna 2017, ale pak mě to Namecheap nechal ještě na dva roky prodloužit za starou cenu. Jelikož jsem si nepohlídal nové podmínky a jelikož mi Namecheap nenapsal, že mi doména končí, dozvěděl jsem se až dnes, den před expirací, že nezaplatím-li, nebude již zítra selah.diet v mém vlastnictví. Tomuto vydírání se nehodlám podvolit…
Odloživ tendenci vyčnívat unikátní adresou, zakoupil jsem doménu https://selah.cz, kamž tento blog urychleně přestěhuji. Pokud bude stará doména opravdu odstavena již zítra, většina lidí a vyhledávačů si na tuto změnu nestihne zvyknout. Nu ale co už, stejně to už chtělo restart koncepce.

Cool triky pro studium Bible (workshop na Sjezdu mládeže)

Poznámka: Úplně nejvíc cool trikem pro studium Bible je číst ji na jejím dobovém pozadí, teologicky informovaně a za dodržení exegetických pravidel. Proto jsem tento workshop pojal jako ochutnávku vyučování Principů výkladu Bible, které proběhne 30.-11.-1.12. v Kolíně. Vizte stránku události na Facebooku. Ti, kdo se přijedou jen tak podívat, jak to na škole vypadá, jsou návštěvníky dne otevřených dveří a mají vše kromě oběda zadarmo.

Dovolte mi, abych tento workshop začal trochu zeširoka. Nemohu si to odpustit, protože jsem plný výroků, jak ten Elíhú u Jóba, který se rozčiluje na všechny, kdo – cituji – „nemluvili o Hospodinu náležitě“ (Jb 42,7). Chci prostě začít otázkou, na kterou možná už nějakou odpověď máte: Proč se vlastně zabývat Biblí? Mám-li odpovědět já, je to ze tří příbuzných důvodů. 

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)

John Walton je profesorem Starého zákona na Wheaton college. Jeho krátkou knihu Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy v českém překladu vydal Návrat domů. Kniha je rozdělena do 18 krátkých kapitol, tzv. „tezí“, v nichž autor velmi srozumitelně představuje svůj názor na původní smysl Genesis 1. Zjednodušeně by se dalo říci, že Genesis 1 je dle Waltona textem připodobňujícím vesmír k Božímu chrámu, v němž je Bůh představen ne toliko jako stvořitel hmotných věcí, ale spíše jako zadavatel funkce a řádu. Z toho dle Waltona vyplývá, že Genesis 1 by neměla hrát žádnou úlohu v dialogu křesťanství s moderní vědou. 

Jsi stále skryt

Oheň

jako slzy Áronovy
listy hořícího křoví
jak zvíře u božských smluv
spálený hřbet cherubův
mně vypálils' výhní tou
cejch – mám hlavu zakletou 

Půjdete Benediktovou cestou?

Kniha Benediktova cesta je v současnosti pravděpodobně jednou z nejdiskutova­nějších knih s náboženskou tematikou. Československé prostředí mohla zaujmout i tím, že se k nám autor vydal na návštěvu, že byla nakladatelstvími Hesperion a Denník postoj vydána v češtině i v hornouherském nářečí a že Dreher v knize místy čerpá z myšlenek českých disidentů Václava Havla a Václava Bendy. I když by to bylo poučné, nemám sílu poskytnout přehled diskuse, jenž se kolem knihy strhla. V této recenzi pouze shrnu obsah a v závěru uvedu několik pochval, několik výtek, zařadím knihu do kontextu českého evangelikálního církevnictví a vřele ji doporučím. Knihu jsem měl v době čtení k dispozici pouze v angličtině a elektronicky, pročež jsou čísla stran vlastně jen pro mou osobní potřebu a úryvky můj vlastní překlad.

Mimochodem, Rod Dreher (* 1967) je americký novinář, blogger a spisovatel. Vychován byl v metodismu, roku 1993 se našel v Římskokatolické církvi, skandály sametové mafie v ŘKC jej však roku 2006 přivedly k Pravoslaví. (Zde si neodpustím poznamenat, že po roce 2014 by měl Pravoslaví také opustit a hledat nové zakotvení. Doporučuji Assemblies of God, kde by ho bylo zapotřebí.) 

Překvapivá naděje čili Panacea Theologica Doctoris Angelici (veskrze přejná recenze)

Wright nám chce ukrást Vánoce!
N. T Wright, Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church, (New York: HarperCollins e-books, 2009) (Libgen)

Nicholas Thomas Wright je populární anglikánský teolog s rozsáhlou pastorační i autorskou zkušeností. Ve známost vešel především jako neutestamentler, zvláště pak, podobně jako Craig Keener, jako odborník na jeho dobové pozadí. Zvláštní pozornost si Wright vysloužil jako zastánce svérázné verze nového pohledu na Pavla, která říká, že Pavel ve svých antilegalistických diskurzech kritizuje především židovský etnocentrismus a že když se v jeho listech hovoří o „spravedlnosti Boží“, nehovoří se o spravedlnosti připsané člověku, ale o ospravedlnění Boha za to, že povolává ke spasení i pohany na základě nové definice Boží smlouvy. Více o tomto tématu zde

První kapitola Exodu a soudy nad všemi bohy Egypta

Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes [Anubis] nenaostří svůj jazyk, proti člověku ani zvířeti, abyste poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi Egyptem a Izraelem. (Exodus 11,7)

A té noci projdu egyptskou zemí a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin. (Exodus 12,12)

Celé září jsem učil první modul nového modulárního systému na VOŠMT, jmenovitě Literaturu Starého zákona. Žel z jakéhosi důvodu, jehož se úporně snažím dopátrat, nemám tolik času na psaní toho, o čem právě učím. (Že by ty moje sluníčka a srdíčka doma? :-) Sdílím alespoň tuto kratičkou poznámku o první kapitole Exodu. Měl bych snad i nutkání rozpracovat ji do tvaru a hustoty publikovatelného článku, ale to by musel mít den 36 hodin a týden 9 dní. A jelikož ani má letniční víra na pozitivní vyznávání Jozua 10,12 nestačí, zůstane u poznámky. 

Proč církev potřebuje biblickou školu? Posuďte sami!

(1) Protože čelíme nejen intelektuálnímu fiasku

Teprve po přečtení knihy Vytržení od Sergeje Miháľa, sepsání příslušných recenzí (vizte recenzi, dodatek a sérii) a sledování diskusí jsem zjistil, jak děsivě široce tento na první pohled benigní úlet české letniční zasáhl. I když šlo o totální intelektuální fiasko a i když se na žádný z klíčových protiargumentů ani mně, ani nikomu jinému, nedostalo ze strany četných zastánců kloudné odpovědi, mnoho věřících se pokračovalo opájet tím, co je prokazatelně nesmyslem a nekřesťanskou herezí. 

Mé dojmy z momentálního konce světa, z apokalypsy Z

Letos nebudou žádné perličky, žádný smír a žádná vstřícnost, nýbrž oheň a síra, neboť konec světa nastává a odpadlictví nabývá na síle, vzdouvá se jak tsunami na obzoru. Jsem rozezlený a deprimovaný, jak se mi nic nedaří, kopu kolem sebe jak zlobivé dítě a doufám, že ty to schytáš taky. „Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche kontakt mit Idioten,“ řekl Einstein, když zešedivěl. A vskutku, cítím se být stresován nadmíru, a to nejen během semestru. Jak prožívají konec světa jiní nám prozradí prorocké úryvky z několika vybraných hitů. 

The Church Life Model (recenze)

Church Life [čti „čŕč lajf“, dosl. „církevní život“] je platformou neformálního vzdělávání pastorů v oblasti managementu místního sboru. Jeho zakladatel a hlavní konzultant Wayne H. Lee působil jako pastor v řadě středně velkých sborů, dále jako děkan magisterského studia praktické teologie na Southeastern University na Floridě (AoG). Church Life spolupracuje s řadou oblastí AoG na revitalizaci místních sborů a také s Assemblies of God Theological Seminary a Central Bible College na organizaci studijních kohort. V neposlední řadě pak s Valley Forge Christian College na poskytování magisterského vzdělání v oboru křesťanského vůdcovství.

Church Life se představuje jako pomocník běžného pastora místního sboru, který čelí mnoha komplexním výzvám. Ať jde o vizi a plánování, kázání a učednictví či o potřebu moderní prezentace na veřejnosti, pastor je poptávkou po výkonu mnohdy vyčerpán. Na tento problém reaguje Church Life, když se mu snaží pomoci správně rozvrhnout klíčové sektory sborové služby a vést je dle správných manažerských principů. Na různých úrovních se k dosažení svého cíle Church Life snaží používat osobních vztahů a vizitací ve sborech, které o asistenci požádají, vzdělávání pastorů ve studijních kohortách, entry-level materiálů, i akreditovaného studia.

V propagačním videu Church Life zaslibuje ztrápenému pastorovi a jeho ošklivému sboru přinést nový život a vitalitu, nový smysl a směr, v neposlední řadě pak také zvýšit týdenní návštěvnost.