10Listopad2013

Dáma v nesnázích, hypotetický projekt SFPC

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu MIN1093 Úvod do pastoračního poradenství.

Druhým krokem přípravy je volba a rekapitulace poradenské metody. Zde jistě zvolím poradenství zaměřené na řešení (Sollution-Focused Pastoral Counseling, dále jen SFPC), jak jej prezentuje ve své stejnojmenné knize Charles A. Kollar. Tato metoda předpokládá, že Bůh má nejen moc vyřešit klientčiny problémy, ale že tak činí již teď, bez ohledu na jakékoli poradenství (srov. 1Ts 2,13). Na prvním setkání s klientkou budeme předpokládat, že její zdánlivě příšerné problémy nevyžadují drastická řešení, jaké by mohla navrhnout moderní psychopatologie. Vynasnažíme se izolovat konkrétní problémy klientčina života a pomocí metody imagineeringu a ostatních složek poradenství zaměřeného na řešení všechny problémy vyřešit.

  1. Pokud existuje nedávné zlepšení, obrátíme k němu pozornost a budeme jej analyzovat. Jednoduše: „Co bylo jinak, když bylo líp?“
  2. Jestliže nenalézáme nic pozitivního v minulosti, obrátíme pozornost k budoucnosti. Otázka zní: „Jak by Váš život vypadal bez problému?“, nebo lépe: „Představte si, že jste šťastná a já vidím do Vaší domácnosti. Co vidím? Jak to ve Vaší šťastné domácnosti vypadá?“
  3. Jestliže klientka není schopná představit si zlepšení, je na místě vyjádřit jí obdiv a pochvalu za to, že svou nepříjemnou situaci zvládala až do této chvíle. Důraz této pochvaly musí ležet na klientčině schopnosti, nikoli na hrůze problému. Obdivujeme klientku, problém nikoli. Naopak, snažíme se odvést od něj pozornost. Ne proto, že bychom jej chtěli schovat pod pokličku, ale proto, že klientce v současnosti brání nalézt řešení. Otázka zní: „Jste dobrá. Jak jste to tak dlouho zvládala?“
  4. Pokud až dosud nic nezabralo, pokusíme se problém externalizovat, čili přesně popsat, vysvětlit a oddělit v klientčině vnímání jeho podstatu od ní samotné. Musí být jasné, že problémem je problém, nikoli klientka. Problémem je zde deprese a špatné myšlenky. Tento problém není bytostnou součástí klientky, ani nutným důsledkem její životní situace. Externalizace může klientce pomoci, aby si uvědomila, že i v jejích nesnadných finančních a rodinných podmínkách existuje možnost šťastného života.

Historie učí ty, kdo jsou postaveni ve službě v Církvi, nejvyšší opatrnosti před nástrahami, které chtějí hledat příležitost k poškození Božího díla v lásce, obětavosti a nepokrytosti dělníků. V první části jsem rozhodl, že se první schůzky s klientkou zúčastním za doprovodu své ženy nebo sekretářky, a to na neutrální půdě pohodlného, avšak dostatečně formálního prostředí. Poradce i církev musí mít podobné pojistky v oblasti finanční a jiné hmotné podpory.

Celá práce ke stažení zde: Buban MIN1093 Project (web)