8Září2022

Nový apoštol Jakub Kamiński

Asi před týdnem jsem dokončil článek, v němž ukazuji na vliv NAR v kázáních polského evangelisty Jakuba Kamińského, jehož služba během posledního asi roku výrazně přesáhla do Česka. Článek vyjde v Rozmeru 3/22 asi v půlce října. Příslušné číslo si můžete objednat na stránkách časopisu, text článku zde nezveřejním. Natočil jsem o tom však zcela výjimečně vlog a pro podkreslení případné diskuse uvádím níže citáty, z nichž mnohé se mi do článku nevešly.

Níže uvedené citáty tedy přikládám bez komentáře jen pro případnou referenci a další diskusi. Nejde o vyčerpávají­cí výčet.

1/ Transakce autority

Bůh dal vládu nad zemí lidem a lidé odevzdali tu vládu Luciferovi v Edenu. A Ďábel od té doby vládne na Zemi. Když přišel Ježíš tak vzal ďáblu klíče smrti a dal lidem, církvi moc k tomu, aby ta církev získávala teritorium. Aby získala tu oblast. To, co předtím dala, tak aby vzala zpátky. Je to trochu jako ve válce. (Otevřené nebe // Jakub Kaminski // Blok 3, 19:23)

Ježíš vstoupil do pekla. Představuji si to, jak musel být Ďábel překvapený. Říká: přece jsem tě zabil. A Ježíš říká: ne, mě nemůžeš zabít. Já jsem život, já jsem vzkříšení, já ti beru dnes klíče a už nemáš žádnou moc. Pošlapou tě. Ty jsi nikdo. Ale to nestačí. Dám moc církvi. Dám jim svého Ducha. Nebudou sirotky, ale učiním je svými syny a dcerami. (Jakub Kaminski // Otcova láska – český dabing, 9:50)

Ježíš opustil nebe, přijal tělo a krev, stal se člověkem a on přinesl Boží království z nebe na zem. To je to, co Ježíš udělal. Ale ne všude na zemi je Boží království. Na zemi vládne Ďábel. Mnoho lidí říká: kdyby Bůh chtěl, tak by nedopustil, aby se stala tato situace. Něco bych vám chtěl vysvětlit. Bůh naplánoval, že odevzdal vládu nad zemí Adamovi a Evě. Ale Adam s Evou dali to Ďáblu, to co Bůh jim dal. Na Zemi nevládne Bůh. Člověk vládu nad Zemí odevzdal Ďáblu. Já vím, že mnozí z vás teď jste v šoku. A já jsem taky byl v šoku, když jsem to pochopil. Poslouchejte. Zamyslete se. Aby vládli v Edenu, k tomu tu vládu Pán Bůh svěřil Adamovi a Evě. Amen? Ale co se v té zahradě Eden stalo? Přišel Ďábel, pokoušel Evu a Adama. Nebudeme tady vinit pouze ženy. Takže oni byli obelháni. A co bylo ve finále toho příběhu? Oni byli vyhozeni ze zahrady Eden. A teď se přenesme do Nové smlouvy. Když Ježíš přišel na zem, on řekl, já jsem přinesl království z nebe na zem. To znamená, že ho nebylo na zemi. Amen? A teď se podívejte, co se stalo. Ježíš z nás udělal národ království. Stali jsme se kněžími v království. To se stalo, když Ježíš přišel. Dřív to nebylo. Když přišel Ježíš, tak Ježíš přinesl království kněžské. Ježíš z nás udělal Boží děti. To znamená, kdo dneska je kněžstvem královským? Kdo je dneska Božím dítětem? Ten, kdo je znovu narozený z Božího Ducha. My, kteří jsme znovuzrození, reprezentujeme Boží království. Ale někdo, kdo není znovuzrozený, tak ten nereprezentuje Boží království. (Konference Otevřené nebe IV – Jakub Kaminski // Ostrava (1. blok), 11:53)

2/ Pozitivní antropologie

I kdyby Římanům 8,18, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. S čím? Se slávou, která má být na nás zjevena. Teď mě poslouchej. Sláva má být zjevena. Ok? Uvědomme si to. Sláva má být zjevena. Pro mě to je velké povzbuzení. To jediné povzbuzení mi stačí. Bůh chce za naší generace tady, během mého a tvého života, zjevit svou slávu nad zemí. Stále potřebujete něco na povzbuzení? (Čas probuzení 1 // Jakub Kaminski, 1:14:45)

Bible říká v Římanům v osmé kapitole, že celé stvoření zoufale očekává zjevení Božích synů. Celé stvoření touží po zjevení Božích synů. To seš ty a já. Celé stvoření čeká na moje a tvoje zjevení. Co to slovo říká? Ono říká, že my budeme solí téhle země, budeme chodit v Boží moci, v Božím pomazání, v Božím ohni, v jeho moci a kdekoliv půjdeme, démoni budou utíkat, lidé budou padat, činit pokání a ptát se co mám udělat, abych byl spasený. (Otevřené nebe 2 // Jakub Kaminski // část 3, 53:03)

Poslouchej tohle: Jsi Božím světlem, Boží lampou. Jsi Boží lucernou. Bůh na tebe čeká, až začneš tam něco dělat. Ale nejenom Bůh na tebe čeká. Celé to město na tebe čeká. Víš, co Bible říká? Celé stvoření očekává zjevení synů Božích. Celé stvoření. Řeknu ti tajemství. Nevěřící lidé, oni to neví, ale čekají na tebe. Oni to neví, čekají na tebe, že jim přineseš světlo Ježíše. Oni čekají na tebe, protože Bible říká, že celé stvoření toužebně očekává zjevení synů Božích. Jsi synem a dcerou Boží. Všichni lidé ve tvém městě čekají na zjevení synů Božích. V Boží moci. A dneska jsme v takové skupině. To jsou výjimečné setkání. Takové setkání jako tohle dneska. Víš proč? Protože to je jako když se sebere Boží armáda. (Konference Otevřené nebe IV – Jakub Kaminski // Ostrava (1. blok), 50:30; téměř totožná pasáž s doplněním teorie víry: Otevřené nebe V – Jakub Kaminski – Blok 4 – Praha – 3.4.2022, 1:48:56)

Bible netlačí na přiznání. Bible nás tlačí k tomu, že celé stvoření očekává manifestaci Božích synů. Tak poslouchej. My, novozákonní věřící, znovuzrození z Božího Ducha, říkáme toto: Plnost ve mně přebývá. Sám si přidej, jak by manifestace měla vypadat. Pokud podle tvé teologie celé nebe v tobě žije, pak si porovnej a zapiš, jak by mělo vypadat: výbuch, exploze, manifestace. To by měla být taková sopečná erupce. To by měl být takový výbuch, že kdekoli přijdeš, lidé budou padat na tváře a znovuzrozovat se. A věřím, že je tato dimenze k dispozic, abychom byli lidmi, kteří extrémním, velkolepým způsobem projevují Boží království. Ale moje otázka je: Proč to tak není? Položme si tu otázku, proč to tak bývá svěřícími, že nejsou živou manifestací Božího království, nejsou živou sopkou Božích věcí? Co stojí v cestě? Co způsobuje, že se to děje? (Čas probuzení 1 // Jakub Kaminski, 13:20)

Ale když se znova narodíme, tak dostáváme ten odznak. A ten odznak a autoritu. Autoritu k tomu, abychom řídili, abychom měli vliv a abychom měnili vlastně ten úděl, abychom měnili situace. Normální člověk, který sedí ve vězení, tam musí sedět, protože dveře jsou zavřené. Ale pokud jsi Boží člověk a vlastně čerpáš z té autority, tak čerpáš vlastně tu Boží moc a andělé, kteří jsou u Boha anděli, jsou stejně tak anděli pro tebe. A tenkrát ty říkáš: Andělé, potřebuji teď vaši pomoc. Protože andělé jsou proto, říkám opravdu, moh bych 10 hodin vás o tom vyučovat z Bible. Andělé jsou daní pro církev, aby pomáhali církvi. Skutečná andělská pomoc. A nejenom chránit, ale skutečně pomáhat. (Závěr konference Otevřené nebe III, 26:23)

V nebi je to jak ve velkém skladišti. Tam je úplně všechno. Všechno. Jeden člověk, Boží muž, jmenuje se Shawn Bolz, měl vidění a Bůh mu řekl, vzal ho ve vidění do nebe. A jeden anděl ho zavedl do obrovského skladu. A ten anděl mu ukázal různé části těla. A ten člověk se ptá toho anděla: co to je? A anděl mu říká: To jsou všechny tvořitelské zázraky a části těla, jsou potřebné pro lidi k uzdravení na zemi které čekají. Andělé čekají až najednou bude možné, aby to z nebe přinést na zemi. Pošli do jiného skladiště a tam byly obrovské zásoby peněz. A v každém tom jiném skladu byly jiné věci. A on říká: Jak je to možné? A ukazuje se, že ten anděl mu vysvětluje, že nebe čeká, až nakonec budou moct poslat to dolů. My čekáme tady dole, až to najednou příjde a oni nahoře čekají, až si to někdo vezme. Něco tady není v pořádku. Musíme si položit velmi vážnou otázku Kdo se plete? Nebe anebo my? (Otevřené nebe V – Jakub Kaminski – Blok 4 – Praha – 3.4.2022, 23:58)

3/ Probuzení pozdního deště

Když skončíme národní, celonárodní konferencí. Několik tisíc lidí na nějakém národním stadionu a později na těch stadionech budou evangelizační akce a tisíce lidí bude přicházet k Pánu. Začalo se to v Polsku, dneska se to děje tady. Pracujeme už v Estonii. Jedeme do Holandska. A Evropa se začíná otevírat. Protože to je čas, čas pro Evropu, čas pro Čechy. Pokud věříš ve svém srdci a měl bys víru jako zrnko hořčičné, tak řekneš hoře náboženství v této zemi: Odejdi odsaď, náboženství, vypadni odsaď a stane se to. Stane se to. Ale dneska je období, dneska je čas, ve kterém je čas probouzení církve. (Konference otevřené nebe II | host Jakub Kaminski | 17.10.2021, 1:09:19)

Modlitba Páně říká toto: Buď vůle tvá tak, jak v nebi, tak stejně na zemi. A to znamená, že v nebi se už něco děje a to stejné se má začít dít tady a teď. A církev se musí dozvědět, co je Boží vůle a tu Boží vůli realizovat. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 58:02)

Církev, musíme povstat. Bude to historický okamžik. Možná v to ještě všichni nevěříme, ale rozhodni se. V mé generaci se změní statistika obrácených lidí v Čechách. V mé generaci milion Čechů přijde k Ježíši. V mé generaci se změní statistika ateismu v Čechách. A tenkrát uvidíš, co Pán Bůh bude dělat. (Závěr konference Otevřené nebe | Jakub Kaminski | 15.8.2021, 1:05:02)

Žijeme v časech posledních. To jsou poslední období. To jsou poslední léta. Já neznám žádné datum, ty také ne, ale už to bude brzy. Ale než on přijde, před námi je čas největší žně v dějinách lidstva A to je před náma. Ale žeň přichází v období pozdního deště. Nejdříve je ten první déšť, který říká: vyjděme na pole, připravme pole, začněme sít, připravme síť, protože už na pět měsíců zrno vydá ovoce. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:08:43)

Víš, co to znamená? Že už ve starém zákoně, v knize Jeremjáše [Jr 5,23n], Bůh zanechal pro nás prorockou předpověď toho, že on dá signál, kdy přicází to období největší žně v dějinách istva. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:11:19)

Církev v Evropě odstoupila od toho. Odešla. Evropa se ztrácí jako křesťanský kontinent. Čechy kráčí v čele ateistických zemí v EVropě. Evropa přestává být křesťaským kontinentem. Odstoupili, odešli. To je teď, co se děje. Víš, co to znamená? Že se musíme vrátit. […] V církvi musí nastat úplná transformace. A musí se to stát velmi rychle. Víš proč? A dávám obě ruce, ať mi je utnete, že to tak je. Protože v Duchu už prší ten první déšť. To se teď děje. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:12:42)

Já jsem dostal prorocké slovo, které jsem řekl. Je to nahrané, na internetu to najdete. V jednom verši v Bibli je napsané, že Izrael vyšel z Egypta a Bůh vzal Mojžíše na horu a řekl mu: Běž k lidem, řekni jim, aby si omyly svůj šat, protože třetí den sestoupím, abych se s nima setkal. A Duch svatý mi řekl: Ten třetí den, když já přicházím a sestupuji, nemluvím teď o druhém příchodu Krista, mluvím o invazi Ducha svatého do církve, ten třetí den, to bude třetí dekáda třetího tisíciletí. Teď. Teďka. Od 2021 přišla ta zpráva. A když jsem já mluvil to prorocké slovo, to bylo na začátku roku 2020. Nebylo ještě pandemie. A já jsem říkal: Duch svatý říká, že přichází čas oddělení. Církev se rozdělí. Bude taková linie na dvě strany. Letní a studení budou na jednu stranu a to horké na druhou stranu. A já jsem vůbec nevěděl. A dva měsíce potom se začala pandemie a mnoho církví se zavřelo a některé se schovaly a některé šly. Začalo se to. […] To je teď. Čas prvního deště. Teďka je čas nadpřirozené mobilizace. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:16:02)

Já jsem to uviděl. On mi to ukázal. Ukázal mi masy lidí. Jak Boží sláva sestupuje na církev. A já v těch vizích jsem to viděl. Viděl jsem to v té vizi. A já jsem se tam díval na to, čili to se stane v období, kdy já budu živej. A chci ti říci: Udělej všechno, aby se to vydařilo za tvojeho života. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:20:59)

To, co jiní dělali čtyři pokolení, my se toho dotkneme během deseti let. A to, co minulým pokolením dělali 30 let, tak teď to uděláme za tři roky… měsíce. (Konference Otevřené nebe III – Jakub Kaminski // Klášterec n./O. (3. blok), 1:30:00)

A srovnal jsem ty dva obrazy. Tu vizi, kterou dal mi Bůh s tím obrazem, co já jsem si namaloval. To se vůbec nespojilo. Vůbec to nebylo ani podobné tomu. A tenkrát Duch svatý mi říká: vyber si. Zvol si, co chceš. Já říkám: nebudu hloupý. Jdu tady tímto směrem, protože on namaloval ten obraz. A teď poslouchej: Pokud on to už ukázal, tak to znamená, že v duchovní oblasti už se to stalo. Tak jak v tom skladišti, o kterym jsem mluvil na začátku, už to ta je. A on teďka čeká, kdo uvěří tomu obrazu, aby víra byla tím potrubím, skrze které to spadne na zem. Takže on hledal, jestli já tomu uvěřím. (Otevřené nebe V – Jakub Kaminski – Blok 4 – Praha – 3.4.2022, 1:09:27)

Dýchám pouze pro něj, jenom proto, aby jeho jméno bylo hlásáno všude, aby bylo oslaveno, aby se obracely mohutné davy lidí po celém světě. Náboženství se rozpadne, věřím tomu. Nábo ženství se rozpadne, nebude prostor pro ubohé náboženství. Místo toho bude uctívání živého Boha. A stadiony budou sloužit především k organizování konferencí, na nichž bude znít mohutné uctívání Ježíše, a množství lidí se bude obracet. Duch svátý je tady a dává nám svou moc, půjdeme a budeme kázat evangelium. Nikdo nás nezastaví! (Kamiński, Život na plný pecky, 115)

4/ Absence teologie kříže

Chvíli mi trvalo, než jsem se ve svém soukromém životě zbavil něčeho, co u nás v Polsku funguje a co musí být vykořeněno. Myslím tím nepochopení, kdo je Bůh. Náboženství vyrylo v našem myšlení nesprávný názor na Boha. Vidíme Boha jako toho, kdo nám chce něco vzít. Bůh není ten, kdo by vám něco bral. Můj Bůh je někdo, kdo dává!
Musíme se zbavit ve svém životě mentality chudoby. A nemluvím tady pouze o věcech materiálních, ale i o duchovních.
Lidé se na mne dívají jako na mučedníka, který za následování Boha musí platit strašlivou cenu.
Kdysi jsem od někoho obdržel narozeninové přání: „Přeji ti, abys vytrval v tom utrpení, které jsi prožíval během posledních dvou let. Bůh ti pomůže.„
„Lidi,“ pomyslel jsem si, „co to je za přání k narozeninám“? To je naprosto falešná představa o Bohu. Copak je Bůh takový, že na nás nakládá těžké břemeno, abychom trpěli? Ne, Bůh takový není!“ (Kamiński, Život na plný pecky, 76–77)

Protože Ježíš řekl: Všichni, kteří jste upracovaní a obtěžkaní, přijďte ke mně a já vám dám odpočinutí. A teď prakticky, co ten verš znamená? Pokud ty jako věřící seš přitlačený, máš naloženo, je ti těžko, je ti špatně, je ti zle, Ježíš říká: Příjď ke mně a já ti dám odpočinutí. Znamená to, že je to možné, že když seš uplně přitlačený, můžeš přijít k Ježíši a když odejdeš od toho setkání s Ježíšem, tak vycházíš a seš úplně svobodný. Pokud chodíš unavený, chodíš takhle přibitý a říkáš, že jdeš k Ježíši a odcházíš stejný, nebyl jsi u Ježíše. Protože Ježíš řekl: Přijď ke mně a já ti dám odpočinutí. Jiný příběh: Věřící říkají, nemám svobodu, mám takové deprese. Bible říká, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Kde je svoboda, tam není deprese. Znamená to, že pokud je svoboda, tak je Duch svatý. Jestli je Duch svatý, pak není deprese. A pokud je deprese, pak není Ducha svatého. Takhle mi to matematicky zní, že je to tak jednoduchý. (Kamiński, Křesťanská konference 2022, první blok, 55:15)

Když ve svých Biblích čteme slovo SPASENÍ, v originále je použito slovo SOZO. Je to řecké slovo, které má mnohem širší význam. Slovo SOZO znamená: osvobozený, uzdravený, uvolněný z každého hříchu a vysvobozený z tíhy vin, uvolněný z každého prokletí, které člověka tíží. To je něco jako exploze. (Kamiński, Život na plný pecky, 83)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *