8Duben2013

Významné specifikum české kultury, evangelizace muslimů a utilizace kulturních pravd

culturesTato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu COM3103 Mezikulturní komunikace.

Hluboké otevření se je podmínkou soucitu ze strany druhých. Teprve ono je pro křesťana příležitostí k opravdovému zvěstování evangelia bez obalů, frází, bez střílení naslepo. Čech však má tuhou skořápku. Můžeme se s ním smát, bavit, fundovaně konverzovat a při tom vlastně nevědět, kým skutečně je a o čem vlastně přemýšlí. Vztah s ním je běh na dlouhou trať, při kterém se snad pozahřeje, takže skořápka rozmrzne. Pak nastane příležitost ke zvěstování, k opravdové pastoraci, ke skutečnému poradenství, k relevantnímu kázání a ke společným modlitbám. Příležitost k tomu, co lze skutečně nazývat „vztah“.

Kananejská žena mne inspiruje. Byla to ona, která jako první překročila misijní bariéru, a to z opačné strany! Podobně jako ona i my volejme k Bohu, aby se nám ozval, změnil náš úděl, uzdravil náš hřích, přijal nás za syny. Bůh s námi jedná podle toho, zda na Něj spoléháme. Pokud jako kananejská žena budeš toužit po Ježíši bez ohledu na okolnosti svého náboženství, politiky, světonázoru či národnosti, které jen podněcují tvou pýchu, On ti odpoví a smiluje se nad tebou.

Buban COM3103 Project (web) ↓