17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

7. Proč říká Liesch, že uctívání leitourgia je tou nejúplnější a nejsamozřejmější formou uctívání?

Model novozákonní církve třídí Liesch podle třech způsobů19:

 • Mód kérygma – zvěstování. Jeden (kazatel) komunikuje směrem k davu. Hudba je podtržená naučným záměrem, zpívá se „o Bohu“. Pěvecký chór je spíše oddělen od chválících.
 • Mód koinonia – obecenství. Komunikují jednotlivci navzájem. V hudbě převládá důraz na sborovou produkci. Chválí všichni společně.
 • Mód leitourgia. Mód služby. Komunikace církve směrem k Bohu20.
  • Integruje aspekty kérygmatického a koinonického módu, je proto nejúplnější.
   • Prvek kérygmatu – poznání Boha.
   • Prvek obecenství – společný záměr.
  • Základní koncepty čerpá ze Starého zákona.
  • Všichni adresují Boha, chvály a modlitby jsou pro Něj. Lidé baží po Bohu, převládá proto bázeň a ztišení.
  • Chór není oddělen od chválících.
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11