17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

5. Vysvětli použití a možnou efektivitu ručního choreografického ukazování.

Účelem ručních gest je podle Liesche podtržení prožitku chválícího15. Sám používá ruční ukazování při tzv. volných chvalách. U písně „Svatý, svatý, svatý je Bůh zástupů“ dopomůže ukazování opravdové úctě před Bohem, když si pomocí gest chválící uvědomí Boží svatost a všemohoucnost.
Rozpaky chválících se mnohdy rozplynou, jakmile je jim vysvětlen význam jednotlivých gest16.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11