17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

6. Napiš vlastní definici chval a odůvodni ji.

Pojetí a formulací definic je mnoho, žádná není dostatečná. Je potřeba jen rozlišovat opravdové křesťanské uctívání od uctívání módního17.
Vytrhávat definice uctívání z teologických a činit z nich závěry by bylo nepoctivou manipulací s citáty, které se nedopustím. Každý z citátů se svými termíny dotýká své škály komentovaných témat18. Vzletné a strohé, abstraktní a přízemní, to vše odráží jistou sadu skutečností, které já sám vidím a formuluji jen svým způsobem ve svých omezených souvislostech.
Boha jistě neuctívám samotným projevem, zevnějškem nebo konáním.
Existuje jisté místo, na kterém se v dramatu spásy dialekticky stýká Boží svrchovanost a má volba, to znamená: Bůh a já. Bůh již volbu učinil, v Kristu se zvolil v můj prospěch.
Nezávisle na čase a proto každodenně se na tom místě volím. Uctívání Boha je, když se zvolím v Jeho prospěch. Neuctívání je, když se v jeho prospěch nezvolím.
Z místa volby buď vybíhám do sebe sama, nebo se celý odevzdávám Bohu, který mne přijímá, neboť se v Kristu sklonil až ke mně.
Můj projev, zevnějšek a konání nechť volně navazuje na mou volbu. Neznamená to ale nutnost žánru, techniky ani času a místa a dokonce ani mých pocitů. Má volba je daleko nad náladovostí a extází příležitostných seancí, je naopak blízko mému lidství.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11