#NázevDatumRubrikaSlovShl.
40Důkazy historického premilenialismu30. 10. 2023Teologie3320241
39Knize Vytržení zbývá jeden rok5. 10. 2023Teologie1681590
38Rozdíl mezi přirozeným a zvláštním zjevením s příklady22. 7. 2023Teologie2605140
37Sedm vrcholů vlivu (pozvání na network EF)20. 9. 2022Teologie60236
36Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232198
35Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875160
34Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505279
33Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89231
32Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560307
31Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426292
30Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166982 212
29Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714361
28Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie385359
27Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938365
26Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307773
25Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie30921 044
24Něco málo ke křesťanskému sionismu26. 10. 2016Biblistika1793789
23Staré rukopisy aneb kterak pátrat po pravdě o původu křesťanství30. 1. 2015Biblistika1396995
22Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 101
21Budou hořet? Čtyři pojetí pekla a osobní stanovisko11. 7. 2014Knihy26131 642
20Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 207
19Historické knihy: Získávání a ztrácení3. 4. 2014Biblistika183161 779
18Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68017 031
17Pentateuch: autorství a přehled16. 1. 2014Biblistika137132 872
16Autorita, kánon a text Starého zákona8. 12. 2013Biblistika96242 767
15Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 310
14Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 176
13Tři svědkové konce11. 3. 2013Biblistika92983
12Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14682 056
11Zvěst a úděl proroků20. 2. 2013Biblistika189963
10Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659930
9K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 944
8Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 089
7Úsvit dějin spásy a teorie dokumentů v knize Genesis10. 11. 2012Biblistika18131 208
6Kniha Genesis v deseti zastaveních s bratrem Arnoldem1. 11. 2012Biblistika32441 541
5Podstata křesťanské víry4. 10. 2011Knihy45363 094
4Evangelium apoštola Pavla v listu Římanům, Absolventská práce29. 3. 2011Biblistika732 028
3Současné pokusy o interpretaci evangelia18. 7. 2010Knihy52721 708
2Spravedlnost Boží (Výklad epištoly Římanům)16. 5. 2010Knihy58352 238
1Stručný výklad listu Římanům30. 4. 2010Knihy49984 833