#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
31Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie142654PDF
30Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie16698536PDF
29Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714220PDF
28Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388147PDF
27Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938228PDF
26Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307482PDF
25Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092748PDF
24Něco málo ke křesťanskému sionismu26. 10. 2016Biblistika1793684PDF
23Staré rukopisy aneb kterak pátrat po pravdě o původu křesťanství30. 1. 2015Biblistika1396931PDF
22Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie731852PDF
21Budou hořet? Čtyři pojetí pekla a osobní stanovisko11. 7. 2014Knihy26131 302PDF
20Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 165PDF
19Historické knihy: Získávání a ztrácení3. 4. 2014Biblistika183161 678PDF
18Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68015 296PDF
17Pentateuch: autorství a přehled16. 1. 2014Biblistika137132 440PDF
16Autorita, kánon a text Starého zákona8. 12. 2013Biblistika96242 432PDF
15Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 166PDF
14Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 140PDF
13Tři svědkové konce11. 3. 2013Biblistika92946PDF
12Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 595PDF
11Zvěst a úděl proroků20. 2. 2013Biblistika189943PDF
10Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659900PDF
9K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 757PDF
8Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 047PDF
7Úsvit dějin spásy a teorie dokumentů v knize Genesis10. 11. 2012Biblistika18131 170PDF
6Kniha Genesis v deseti zastaveních s bratrem Arnoldem1. 11. 2012Biblistika32441 443PDF
5Podstata křesťanské víry4. 10. 2011Knihy45362 613PDF
4Evangelium apoštola Pavla v listu Římanům, Absolventská práce29. 3. 2011Biblistika731 993PDF
3Současné pokusy o interpretaci evangelia18. 7. 2010Knihy52721 626PDF
2Spravedlnost Boží (Výklad epištoly Římanům)16. 5. 2010Knihy58352 078PDF
1Stručný výklad listu Římanům30. 4. 2010Knihy49983 528PDF