#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
36Metoda legislativy lásky10. 4. 2020Teologie232184PDF
35Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie1875137PDF
34Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie2505208PDF
33Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie89198PDF
32Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560233PDF
31Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426229PDF
30Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie166981 466PDF
29Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714334PDF
28Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388265PDF
27Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938303PDF
26Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307598PDF
25Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092931PDF
24Něco málo ke křesťanskému sionismu26. 10. 2016Biblistika1793736PDF
23Staré rukopisy aneb kterak pátrat po pravdě o původu křesťanství30. 1. 2015Biblistika1396973PDF
22Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie7311 038PDF
21Budou hořet? Čtyři pojetí pekla a osobní stanovisko11. 7. 2014Knihy26131 537PDF
20Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 195PDF
19Historické knihy: Získávání a ztrácení3. 4. 2014Biblistika183161 750PDF
18Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68016 287PDF
17Pentateuch: autorství a přehled16. 1. 2014Biblistika137132 633PDF
16Autorita, kánon a text Starého zákona8. 12. 2013Biblistika96242 559PDF
15Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 215PDF
14Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 155PDF
13Tři svědkové konce11. 3. 2013Biblistika92970PDF
12Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 837PDF
11Zvěst a úděl proroků20. 2. 2013Biblistika189959PDF
10Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659918PDF
9K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 897PDF
8Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 071PDF
7Úsvit dějin spásy a teorie dokumentů v knize Genesis10. 11. 2012Biblistika18131 195PDF
6Kniha Genesis v deseti zastaveních s bratrem Arnoldem1. 11. 2012Biblistika32441 498PDF
5Podstata křesťanské víry4. 10. 2011Knihy45363 000PDF
4Evangelium apoštola Pavla v listu Římanům, Absolventská práce29. 3. 2011Biblistika732 009PDF
3Současné pokusy o interpretaci evangelia18. 7. 2010Knihy52721 656PDF
2Spravedlnost Boží (Výklad epištoly Římanům)16. 5. 2010Knihy58352 179PDF
1Stručný výklad listu Římanům30. 4. 2010Knihy49984 155PDF