#NázevDatumRubrikaSlovShl.Tisk
35Klasické letniční doktríny v praktické diskusi30. 3. 2020Teologie187523PDF
34Apoštol Pavel jako zákoník pohanů29. 2. 2020Teologie250569PDF
33Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu20. 2. 2020Teologie8993PDF
32Ježíš jako přísný zákoník lásky24. 1. 2020Teologie1560180PDF
31Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti16. 11. 2019Teologie1426100PDF
30Stašek Bubik a Hnutí víry12. 10. 2019Teologie16698686PDF
29Pád letničního premilenialismu?10. 8. 2019Teologie714249PDF
28Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu7. 4. 2019Teologie388183PDF
27Evangelikální fórum 2018 a 7 tezí pro následující diskusi o validaci praktikované homosexuality25. 2. 2018Teologie938233PDF
26Stručný přehled názorů na milénium29. 10. 2017Teologie2307497PDF
25Oddavání nevěřících: Pragmatismus, idealismus a křesťanský metanarativ manželství16. 7. 2017Teologie3092793PDF
24Něco málo ke křesťanskému sionismu26. 10. 2016Biblistika1793687PDF
23Staré rukopisy aneb kterak pátrat po pravdě o původu křesťanství30. 1. 2015Biblistika1396936PDF
22Dingir v kolečku je asi lepší než ryba23. 1. 2015Teologie731863PDF
21Budou hořet? Čtyři pojetí pekla a osobní stanovisko11. 7. 2014Knihy26131 321PDF
20Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve29. 6. 2014Teologie71521 172PDF
19Historické knihy: Získávání a ztrácení3. 4. 2014Biblistika183161 688PDF
18Poznání Boha na VOŠMT: subjektivní stanovisko nedouka30. 1. 2014Teologie68015 384PDF
17Pentateuch: autorství a přehled16. 1. 2014Biblistika137132 455PDF
16Autorita, kánon a text Starého zákona8. 12. 2013Biblistika96242 447PDF
15Kristovo dílo spásy30. 5. 2013Teologie20211 167PDF
14Boží slovo tehdy a zde, tam a nyní12. 3. 2013Teologie6111 141PDF
13Tři svědkové konce11. 3. 2013Biblistika92948PDF
12Boží slovo autentické1. 3. 2013Teologie14681 617PDF
11Zvěst a úděl proroků20. 2. 2013Biblistika189944PDF
10Pět pramenů úžasu24. 1. 2013Teologie659902PDF
9K uctívání v deseti otázkách17. 1. 2013Teologie32985 782PDF
8Boží slovo skutečné a možné7. 1. 2013Teologie3341 048PDF
7Úsvit dějin spásy a teorie dokumentů v knize Genesis10. 11. 2012Biblistika18131 172PDF
6Kniha Genesis v deseti zastaveních s bratrem Arnoldem1. 11. 2012Biblistika32441 447PDF
5Podstata křesťanské víry4. 10. 2011Knihy45362 675PDF
4Evangelium apoštola Pavla v listu Římanům, Absolventská práce29. 3. 2011Biblistika731 997PDF
3Současné pokusy o interpretaci evangelia18. 7. 2010Knihy52721 627PDF
2Spravedlnost Boží (Výklad epištoly Římanům)16. 5. 2010Knihy58352 097PDF
1Stručný výklad listu Římanům30. 4. 2010Knihy49983 599PDF