17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

11. Poznámky a bibliografie

Poznámky

 1. Liesch, 35
 2. Liesch, 35
 3. Liesch, 36
 4. Liesch, 36
 5. Liesch, 35
 6. Liesch, 65
 7. Liesch, 68
 8. Liesch, 45
 9. Liesch, 72
 10. Liesch, 75
 11. Liesch, 76
 12. Liesch, 56
 13. Liesch, 45
 14. Connelly, lxxxii
 15. Liesch, 111
 16. Liesch, 110
 17. Liesch, 154
 18. CHRISTENSEN, Phil. What is Worship?. Thronetogether[on­line]. [cit. 2013–01–08]. Dostupné z: http://www.philchristensen.com/subpage6.html

Uctívání je proces, v němž stavíme Boha na první místo v našich životech.
Bruce Leafblad

Uctívání, to je jakákoli a každá vhodná odpověď Bohu.
Donald Hustad

Uctívat, to je v srdci cítit a vhodným způsobem vyjádřit pokořující avšak rozkošný pocit obdivné bázně a ohromeného úžasu a neodolatelné lásky v přítomnosti toho nejdávnějšího tajemství, té výsosti, kterou filosofové nazývají První příčina a kterou my nazýváme naším Otcem, jenž je na nebesích.
A.W. Tozer

19. Liesch, 146
20. Liesch, 168
21. Baumer, 2
22. FRANC, Aleš. Historické a současné formy církevní hudby. In: Biblická Apologetika[on­line]. [cit. 2013–01–08]. Dostupné z: http://apologet.cz/?…
23. Liesch, 197
24. Viz http://www.nordicmission.net/
25. Liesch, 121
26. Liesch, 122
27. Liesch, 132
28. Liesch, 122
29. Liesch, 124
30. Bennett, 43 – Při eucharistii je to podobně jako v citovaném bonmotuslužebník – kněz, který je prostředníkem spasitelné svátosti.
31. Liesch, 73
32. Liesch, 74
33. HOLSINGER, J. C. Pentecostal liturgy?. Assemblies of God (USA) Official Web Site[online]. 2013 [cit. 2013–01–08]. Dostupné z: http://ag.org/…_liturgy.cfm

Bibliografie

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad. 11. vyd., (9. přepr. v České biblické společnosti). Praha: Česká biblická společnost, 1998c1985, 863, 287 s. ISBN 80–858–1019–0.

LIESCH, Barry. The new worship: straight talk on music and the church. Grand Rapids, Mich: Baker, 1996. ISBN 08–010–9001–6.

CONNELLEY, Douglas a General editor LARRY RICHARDS. The book of Psalms. Nashville: Thomas Nelson, 2008. ISBN 14–185–1010–6.

BÄUMER, Ulrich. Chceme jen tvoji duši: rocková scéna a okultismus : fakta a souvislosti [online]. Překlad Tomáš Dittrich, Tomáš Bartoň. Praha: Logos, 1991, 118 s. [cit. 2013–01–08]. ISBN 80–853–3509–3. Dostupné z: http://www.prokrestany.cz/…vou_dusi.pdf

BENNETT, Richard Peter. Katolicismus – východně od Edenu: pohled na katolicismus 21. století. Albrechtice: Křesťanský život, c2011, 272 s. ISBN 978–80–7112–155–8.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11