17Leden2013

Radši nevyzývejte!

Napsal jsem vám, děti, že jste poznaly zdravé hodnoty. Napsal jsem vám, otcové, že jste odhadli kandidáty. Napsal jsem vám, mládenci, že máte volební právo, a tak spolu prosadíme menší zlo.
­1. Voličům 20,13 (srov. 1 Janův 2,14)

V době prezidentského mezivolbí je hydepark Křesťan Dnes obvyklým písečkem křesťanských taky-politologů, kteří rádoby apoštolskými výroky svádějí čtenáře k tendenčním, nepoctivým a nakonec naprosto lichým úvahám o tom, který z kandidátů je správný a dobrý „pro mě, autora“, stále však „stejného upřímného křesťana jako kdokoli“, nebo jen představují rozličná kritéria, když upozorňují na morálku, konformitu s minulým režimem nebo úroveň vystupování. Výroky těchto autorů jsou tím marnější, čím více odráží názorový piedestal autora. Nerozumím snaze ovlivňovat politickou situace z křesla duchovního, neztotožňuji se s ní a hrozím se jí jako čehosi, co nás odklání od smyslu věcí, na nichž záleží. V několika ilustrativních odpovědích se pokusím odrazit nepravdu výroků, které mne zaujaly nejvíce.

Reakce na článek Dana Drápala

Miloš Zeman je podobný narcis jako Václav Klaus. Obávám se, že by to byl prezident velmi aktivní a že by zasahoval do vládních rozhodnutí, jak jen by to bylo možné. Ovšem s výrazně silnějším mandátem, než měl Václav Klaus.

Oba kandidáti jsou vyhranění a nelze očekávat, že nebudou inklinovat k protlačení zájmů skupin, z nichž vzešli. U Zemana to může být podnikatelská lobby, u Schwarzenberga katolická mafie. Obojí je stejně pravděpodobné a výroky Schwarzenberga o tom, že podpoří vládu, lze v tomto okamžiku pokládat za populismus ve využití protiklausovské nálady. Dienstbierovo zhrzené očerňování Zemana je spíše „virově se šířící spiklenecká teorie“, vyšší kredit tvrzením vyřazeného protikandidáta přikládat nelze.

Dále jsem si poměrně jist, že by jednal přímo a nenajímal by si na špinavou práci lidi typu Petra Hájka, Ladislava Jakla – nebo Miroslava Šloufa.

„Poměrná jistota“ je jistě příjemná. Najme si Schwarzenberg na špinavou práci Kalouska, jak to poměrně jistě dělal doposud?

… kdo mluví sprostě, je opravdu sprostý. Zemanovo povýšené častování novinářů i jiných lidí nevybíravými výrazy snáším opravdu velmi těžko.

Písmo nás ale snášenlivosti učí! Já jsem musel snášet vulgarismus Schwarzenberga, podle něhož Berlusconi „proš…“ dobu vhodnou k reformě (zdroj).

Volba mezi Zemanem a Schwarzenbergem je do jisté míry volbou mezi plebejskostí (v její negativní poloze) a aristokratičností. Proto by Schwarzenbergovo vítězství v této bytostně plebejské zemi (podotýkám, že plebejství má i své pozitivní aspekty) bylo překvapivé a jako takové by představovalo určitý rozchod s minulostí.

Zemanova bodrost a Schwarzenbergův nadhled jsou zajímavým aspektem střetu obou kandidátů. Lidová upřímnost se setkává se šlechtickou noblesou. Nedovedu jen pochopit pohotovost autora k napasování osobní sympatie právě do tohoto zápasu. Žebříčků hodnotících na základě barvy krve se děsím, byť se mi zdá, že na české vlajce je více červené než modré.

Jsou lidé, kteří poukazují na to, že Karel Schwarzenberg patří mezi bilderbergiány, případně k jiným tajným skupinám. Všichni víme, jak v dobách internetových kvetou a téměř virově se šíří různé spiklenecké teorie.

Zde autor varuje před konspirátory, sám se ale konspiračním teoriím otevírá v názoru na Zemana. Schwarzenbergovo členství v lóži je možná smyšlené. Fakticky víme toto:

  • Schwarzenberg je katolického vyznání.
  • Byl vysazen na koně při vzniku TOP09 v úzké spolupráci s Kalouskem.
  • Jako šlechtic evropského formátu je logický představitel obnovy starých pořádků.

Reakce na reakci Daniela Kvasničky

Nevycházím z údivu, co všechno se může v Božím lidu objevit. Moji milí bratři předvádějí piruety politické zbožnosti a krasořeční – jako, že: “Díky Bohu za to, že každý můžeme volit podle svého svědomí, a že k tomu máme v této zemi svobodu!

Pán Bůh má paměť. I tu politickou. Dobře si pamatoval, co prováděli Izraeli Egypťané, Asyřané a Bablónci a když někdo blábolil, že nejsou tak zlí a pokoušel se s nimi paktovat, zle dopadl. Žádné “pocity” a žádné “svědomí” k volbě! Tvrdá práce je třeba! Je třeba si pamatovat, kdo co z kandidátů kdy řekl a dávat to do souvislosti i dnešními projevy.

To jsou pravidla, která nás učí Stará smlouva například v proroctví Jeremjášově (např. 2. kapitola). A podle toho se musí volit, zda se s někým budeme kamarádit či zda někomu dáme hlas v politickém klání.

Proč si autor nerozšíří obzor vzpomínkou na Jemijášovu politickou zradu Izraele (srov. Jeremijáš 38)? Tehdejší realita naprosto negovala autorem zde vyzdvihovanou lidskou soudnost a vyžadovala oddanost Bohu a důvěru v Jeho svrchované tahy. Boží úmysly přesahují jakoukoli kalkulaci a pohrdat pokornou zbožností v politických otázkách proto znamená neschopnost pravdivosti.

Reakce na agitaci Lukáše Targosze

Mé první kritérium je vyhodit všechny, kteří mají něco společného s komunisty. Mám pro to mnoho důvodů, ale nechme to na osobní rovině.

Jsem ovšem rád, že se do druhého kola dostal alespoň jeden z mé trojky kandidátů, takže v druhém kole je to jasná volba: Karel Schwarzenberg. Určitě pojďte volit. A děkuji všem 600+ čtenářům za reakce a přeposlání blogu na svých sociálních sítích.

Autor z osobních důvodů vyloučil kdysi- a skoro- komunistické kandidáty. Perzekuce, kterou zkusil, ho nenechá volit jinak. Je otázkou,

  • zda Schwarzenberg bude lepší než porevoluční komunisty uznávající Zeman, když se za komunismu hřál na hromadě zděděného majetku za rakouskými hranicemi a proto nemá s komunismem osobní zkušenost.
  • zda autor zná kontext Zemanova názoru na komunisty a ví, že byl Zeman vyloučen ze strany za kritiku událostí roku 1968 a normalizačních poměrů (zdroj).

Anebo lépe: zda to ví zmíněných 600+ čtenářů, kteří jsou v té dvojznačné větě vyzváni k volbě (Schwarzenberga).

Toliko k reakcím. Drtivá většina pokusů církevních činitelů rozluštit šifru prezidentských voleb je nekompetentní, neinformovaná, proto úsměvná a podle mého osobního ze své podstaty nesmyslná.

Nemyslím si totiž, že je volba jednoho z kandidátů nasnadě. Právě proto apeluji u církevníků a křesťanských publicistů na pokornou zodpovědnost, která s ohledem na nejasnost situace a neuchopitelnou šíři křesťanského ohledávání politické situace nebude nabízet jednoznačná a často navíc špatně a tendenčně zdůvodněná rozhodnutí. Výsledkem všech jejich komentářů je všeobecný zmatek, který někteří podtrhují ohlížením se na zdivočelá proroctví (zde).

Vy samozřejmí a bohužel naslouchaní výřečníci! Namísto volání národa k Bohu svoláváte na národ bohy svých představ o dobrém a zlém. Volejte své posluchače a čtenáře k pokání! Vybízejte k svědectví, které se neprojevuje názorovou příslušností a čitelnými hodnotami, ale výrazem původního lidství! Co vy víte kromě toho, že Hospodin se ujme zkroušeného a že postihne bezpráví? Pokud tedy ředíte evangelium politickým názorem a jestliže nevyzýváte k poznání Pána, potom vám říkám: „Radši nevyzývejte vůbec!“