17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

4. Vyhledej v Žalmech tři příklady vzorců, totiž trojic nebo „skupinových odpovědí“.

 • Žalm 3314
  • Předčítající čte verše 1–3.
  • Jednotlivé hlasy nebo předčítající mohou číst sekce žalmu.
  • Skupinovou odpovědí jsou verše 20–22.

   Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

   Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.

   Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

 • Žalm 108
  • Vyprošujte Jeruzalému pokoj… (v. 6a).
  • Kéž je na tvých valech pokoj,… (v. 7a).
  • Budiž v tobě pokoj! (v. 8b).
 • Žalm 136
  • Skupinová odpověď „…jeho milosrdenství je věčné.“ (vv. 1–26).
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11