20Únor2013

Zvěst a úděl proroků

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu BIB3053 Témata velkých proroků.

Michaelangellův Jeremiáš.


Podvod Jeremiášova světa netkvěl v explicitním nepřátelství vůči Hospodinu, ale v pokoutní dvojakosti těch, kteří se parádní nábožnou řečí na Hospodina odkazovali. On pak ukazoval na to, na čem skutečně záleží, což byla troufalost, s níž by nepochodil ani dnes. Boží mluvčí v současné církevní situaci je předurčen k pláči nad nepřátelstvím, pomluvami a politickým útlakem ze strany bratří, kteří nepřijímají kritiku prázdnoty a nesmyslu taky-křesťanských agend, projektů, prostředků a tradic. Revize chování a učení církevních autorit, napadání tradičních výkladů Písma a ostražitost proti módním vlnám klade kvásek zbožné nenávisti a zrady do řad respektovaných a vážených.
Těmto současným nešťastným a nepříjemným kazatelům Jeremiáš vzkazuje: Má celoživotní tíseň vyjádřená ve čtyřech cyklech nářků nad odmítnutím zvěsti (Jr 10,1–20,18) a v příbězích o odmítání mého poselství před i po pádu Jeruzaléma (Jr 34,1–45,5) vynáší otázku po smyslu a hodnotě mé snahy. Nejtěžší zápas tak já stejně jako vy, Boží mluvčí dnes, nevedeme proti pověrám okolo, ale pro naplnění Boží vůle v našich životech.

Celá práce ke stažení ↓.