11Březen2013

Tři svědkové konce

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu BIB3053 Témata velkých proroků.

Hospodin, Bůh jejich otců, k nim nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však Boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil.
2. Paralipome­non 36,15n

V práci předkládám jen shrnutí biblické výpovědi o osobnosti, době a publiku Izaiáše, Jeremiáše a Ezechiela.

Celá práce v PDF ↓