11Listopad2023

Sympozium Spolku letničních křesťanů: Na čem záleží

Vážení čtenáři tohoto blogu, dovoluji si Vás pozvat na první sympozium Spolku letničních křesťanů, které se koná 27. 1. 2024 v Kolíně. Nese název Na čem záleží. Sympozium bude zaměřeno na ovoce Ducha, ale prostor dostanou i různá jiná témata. Registrovat se můžete na stránce https://slkr.cz/sympozium. Tam naleznete také postupně doplňovaný seznam referátů.

Můj vlastní příspěvek se bude týkat otázky ctnosti v hermeneutice Anthonyho C. Thiseltona. V mantinelech filosofické hermeneutiky, jak je Thiselton vytyčil, se pokusím ukázat, že ctnost (či nectnost) je nedílnou součástí hermeneutiky obecně. V případě hermeneutiky biblické pak poukážu na to, že křesťanská ctnost, čili například právě ovoce Ducha dle Galatským 5,22n, se má projevovat při výkladu Bible.

Spolek letničních křesťanů založil můj otec Milan Buban jako platformu pro vzdělávací a duchovní činnost v klasickém letničním kontextu. Sympozium by mělo být první akcí tohoto spolku, na němž bude kromě řady zajímavých příspěvků předložena představa o budoucím vývoji, nástin stanov a další organizační záležitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *