Vokurka vyměnil sáčko aneb akademická glosolálie na videu

Teologie | 20.2.2020 @ 11.11

Nahrávky ze sympozia o pneumatologii již penetrují sociální sítě VOŠMT. Publikována byla i má idiosynkratické kontribuce. Písemnou dokumentaci diatriby viz v jednom z mých minulých příspěvků. Pro rychlou referenci při analýze elaborátu indikuji k utilizaci Slovník cizích slov. Draft plné verze artiklu v angličtině již existuje, ale ještě čeká na proces finalizace, revize a editace. Zatím je k dispozici toliko český redukát.

Nechť ti, čtenáři, i tato videonahrávka slouží k personální edukaci anebo coby iniciace kontinuálního sofistikovaného poimenického diskurzu, teologické dišputace či experienciální empirické verifikace mé centrální teze.


https://selah.cz/teologie/vokurka-vymenil-sacko-aneb-akademicka-glosolalie-na-videu/