15Červen2013

Moudrost, my a Bůh

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu BIB4132 Mudroslovná literatura.

Příběh ilustruje rady psychologa Petra Šmolky, který je v rozhovoru poskytuje čtenářům Katolického týdeníku. Vlastnostmi a podmínkami korektního vztahu k rodičům tedy podle něj je:

  1. Projev péče a lásky. U těch je samozřejmě předpokladem odpuštění křivd. Podobně radí Přísloví 19,11: „Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou.“
  2. Pevný vztah s manželským partnerem, který je nadřazený vztahu k rodičům. V Genesis 2,24 se podobně píše: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Jedná se o součást přirozeného stvořitelského pořádku, s nímž mudrosloví počítá a z nějž vychází.
  3. Poskytování takové pomoci, jaké jsem skutečně schopen beze škod na vlastní straně. Rozhoduji-li se o oběti svého času a prostředků rodičům, pak je dobré „klást si otázku, zda jsem s to takovou oběť podstoupit, aniž bych ji alespoň v duchu rodičům nezazlíval.“, neboť „včasné ‚ne‘ je někdy pro vztah podstatně větším přínosem než se skřípěním zubů opakovaná ‚ano‘.“ V tomto smyslu souhlasí i Přísloví 17,18: „Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje.“ Mohu se přeci zavázat k něčemu, co nemohu dodržet?

∗ ∗ ∗

Ahíkar je falešně obviněn, musí se skrývat, ale Bůh mu pomůže přivést krále k moudrosti. Příběh opět velice vyzdvihuje loajalitu vůči králi. Ahíkar králi Esarhaddonovi říká:
Jak Bůh Slitovný je král,
výsost v jeho hlasu.
Nikdo před ním neobstál
leč v El našel spásu.

(volný překlad autora)

∗ ∗ ∗

Sírachovcovo pojetí svrchovaného Božího stvoření, které sestává z polarizovaných párů a umožňuje tak existenci dobra i zla k jistému účelu, jsem popsal výše. Sírachovcova – s opatrností řečeno – dualistická kosmologie (Sr 33,14), zcela zachovává představu o Boží svrchovanosti, která byla uplatněna při stvoření, a zároveň připravuje půdu pro svobodnou vůli člověka, která, byť svrchovaně vsazena do svrchovaného pořádku, bude vlastním rozhodnutím inklinovat, volit, polarizovat se. V rámci stvoření, které je svrchovaně polarizováno a uspořádáno, proto nutně dochází k další stratifikaci: různému osudu jednotlivých kvalitativně totožných stvoření.

Celá práce: Buban BIB4133 CRA (web)