24Listopad2015

Vershound vám pomůže se studiem Bible on-line

vershoundnedávném příspěvku jsem představil programy pro studium Bible off-line, čili bez připojení k internetu. V jiném nedávném příspěvku jsem představil dynamický rozcestník k různým vyhledávačům knih, článků a jiných písemných zdrojů na internetu, jenž Bookhoundem se zove.

Nyní na oba předchozí články navážu tím, že představím Vershound, rozcestník stránek pro studium Bible. („Verse“ nebo „version“ + hound.)

Problém

Řekněme, že potřebuji rychle vyhledat nějakou biblickou pasáž ve velmi moderním licencovaném překladu, např. NRSV, NIV, ČSP nebo se podívat, jak že to skutečně je v původním jazyce. Jenže…můj biblický software se pomalu načítá, neobsahuje nelicencované verze (protože jsem je tam z úcty k licenci nevložil), onu verzi nemám ani v papírové podobě a i kdyby ano, než to v řečtině bez pomocných poznámek rozluštím, uteče odpoledne.

Proto začnu gůglit! To nemusí být nutně špatné, avšak google poskytne výsledky spíše v závislosti na přesném vyhledávacím dotaze a svých vnitřních vyhledávacích kritériích. Google se neřídí telepatickým porozuměním mé potřebě, vyhledávání v něm se proto může prodloužit a nemusí dopadnout nejlépe. Nabídne často výsledky ze stránky http://www.bible21.cz/online nebo http://www.biblenet.cz/. To může v aktuální situaci vyhovovat, avšak obě zmíněné stránky se nehodí ani k běžnému studiu (např. přípravě kázání), protože obsahují pouze jeden překlad, žádné studijní nástroje a celkově technicky haprují snad i víc, než kdybych je dělal já.

Co s tím? Nejlepší je znát správnou stránku pro studium Bible. A s tím Vershound pomůže.

Možná F.A.Q.

(0) Zdá se, že mi to na určitou biblickou pasáž vůbec nefunguje. Při testování jsem neprošel všechny knihy Bible podle všech možných implementovaných zkratek a způsobů zápisu. Je možné, že vám Vershound některé bibliské souřadnice nespolkne a že to bude potřeba opravit. V takovém případě mne prosím kontaktujte v komentářích nebo mailem.

(1) Co Vershound dělá? Při zadání pasáže v běžném formátu vygeneruje přímé odkazy na stránky, které poskytují danou pasáž v určitých více či méně dostupných překladech nebo nástroje pro studium. Ve výchozím nastavení zobrazí Vershound danou pasáž v náhledu v češtině (ČSP), angličtině (NRSV) a v původním jazyce.

(2) Jak do Vershoundu zadat pasáž?

  1. Otevřít https://selah.cz/v/
  2. Vpravo nahoře zadat pasáž ve formátu „zkratka kapitola,verš“
  3. Pro odkaz na celou kapitolu stačí zadat „zkratka-knihy kapitola“
  4. Alternativně lze též kliknout na velké „+“ vpravo nahoře a přidat si Vershound jako vyhledávač pod krátkým klíčovým slovem (např. jen „v“). Pro rychlé vyhledání pasáže pak stačí do adresního řádku prohlížeče napsat „v Gn 15:6“.

(3) Výhody? Okamžitý přístup k nejdůležitějším studijním verzím (NRSV, NET, CSP, BHS, NA28 a LXX), odkazy na velmi cenné nástroje na jednom místě (Blue Letter Bible, Openbible geo, Biblehub Lexicon/Text, atd.) a žádné starosti s licencí.

(4) Zadal jsem pasáž a nevím, co dál! Pokud se vám v náhledu zobrazil text pasáže správně a odpovídá zadaným souřadnicím, zaměřte svůj zrak do dvou levých sloupců. Zvláště se podívejte na odkazy, které jsou oranžovohnědě zvýrazněny. Barevně jsem zvýraznil ty odkazy, verze a nástroje, které pokládám za nejvíce zajímavé a okamžitě potřebné v téměř každé situaci.

(5) Na jaké stránky Vershound odkazuje? Odkazy uvedené k chlívečku „Study“ vedou na takové stránky, které vám Bibli zobrazí ve studijním prostředí. Uvidíte tam i text v původním jazyce, čísla slov v Bibli dle Strongovy konkordance, někdy etymologii atd. Odkazy uvedené v chlívečku „Simple“ vedou na stránky, které jsou navržené pro jednoduché každodenní čtení bible. Jednoduchý text oceníte i při prezentaci. Odkazy v chlívečku „Cool Stuff“ nebo „Cool“ jsou různé relevance. Za extrémně užitečný pokládám nástroj „Openbible.info (geo)“, který vám na mapě od Googlu zobrazí místa uvedená v Bibli. Vershound je pak užitečný v tom, že vás přesměruje přímo na mapu dle příslušné kapitoly. Zkuste si Openbible.info (geo) třeba s pasáží Sd 1 a uvidíte, která místa Izrael po Jozuově smrti dobýval.

(6) Vershound je nefunkční a zmatená blbost. Co dál? Takovýto názor mne velice mne mrzí. Jsem si vědom toho, že přívětivost rozhraní Vershoundu nemusí být při mém důrazu na jednoduchost a funkčnost dostatečná. Mohou se také vyskytnout chyby, které bude třeba odstranit, nebo nekompatibilita s prohlížečem. Pokud vám Vershound skutečně nepomohl, doporučuji přímo následující stránky ke studiu Bible:

Nastavte si náhled dle své potřeby

Vershound nabízí v základním nastavení náhled textu pasáže dle ČSP, NRSV a původního jazyka (BHS/NA). Tento náhled je pouze orientační. Pokud však do adresního řádku napíšete za lomítko správné zkratky, můžete si upravit prostření dle potřeby.

Učte se verše nazpaměť!

Mírná úprava odkazu umožňuje vygenerovat verzi textu složenou z pouhých prvních písmen každého slova. Taková „akrostichová“ verze je mimořádně užitečná při učení se veršů nazpaměť.

Řekněme, že se chcete nazpaměť naučit osmou kapitolu Římanům dle Českého ekumenického překladu. Krásná myšlenka. První verš však zapomenete pět sekund po přečtení. Pomůže vám právě onen „kontrolní součet“ prvních písmen, protože opakování textu podle prvních písmen je něco jako mezistupeň, kdy ještě nemusíte umět text úplně nazpaměť, ale už musíte vědět, jaká slova v něm jsou.

  1. Otevřete odkaz https://selah.cz/v/Ř+8/$CEP+CEP. Ono znaménko $ před zkratkou zapíná mód akrostichu.
  2. Ve dvou sloupcích vidíte vpravo plný text a vlevo text zkrácený
  3. Přečtěte si Ř 1,1 v pravém sloupci
  4. Zkuste přečíst Ř 1,1 podle levého sloupce
  5. Šlo to snáze, že jo?

Vidíte, že pomocí zkratek v adrese za lomítkem můžete upřesnit, který překlad se zobrazí a zda se zobrazí jako učební pomůcka nebo jako plný text.

Závěr a výzva

Cílem Vershounda není poskytnout plnohodnotné studijní prostředí. Jeho hlavní význam spočívá v generování odkazů na jiné stránky, které ono studijní prostředí poskytují a vedlejší význam v tom, že budou zpopularizovány některé méně známé, leč výborné webové aplikace (např. Bible Hub).

Vershound byl navržen tak, aby bylo velmi snadné přidávat nové položky mezi automaticky generované odkazy na Bible on-line. Znáte-li dobrou stránku pro studium Bible, doporučte mi ji prosím v e-mailu nebo v komentářích a já ji rád přidám. Podobně jako u Bookhounda uvítám nabídku spolupráce a zdrojový kód rád poskytnu.

Časem jistě budu uvažovat o přesunu Bookhounda, Vershounda a databáze písní s akordy, jakož i dalších projektů, např. článků z oblasti biblistiky, na zvláštní doménu. Zatím na to nemám čas ani kapacitu, protože čtu knížku pana děkana a až ji dočtu, budu psát ohromně chytrou práci. Pomalu ale jistě se mi však v hlavě rodí myšlenka nových stránek, které by vyplnily jistou mezeru nejen na českém internetu.