26Červen2013

Spravedlnost v mudroslovné literatuře

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu BIB4133 Mudroslovná literatura.

S otázkou nespravedlnosti světa zápasí po svém i takzvané mudroslovné žalmy. Proč například Bůh použil k potrestání Judska národ Babylóňanů, který byl daleko bezbožnější! Odpověď nabízí profesor W. Brueggemann s rozdělením retribuční spravedlnosti na „horkou“ (aktivní) a „studenou“ (pasivní). Ta první značí aktivní Boží dohled na realitu spravedlnosti ve světě podle deuteronomických ustanovení, druhá pak znamená přirozený vývoj věcí podle logické nevyhnutelnosti tak, jako například v Přísloví: lháři, podvodníci a cizoložníci sami poškozují své vztahy a eventuálně trpí pro důsledky svých činů. Příkladem chladné spravedlnosti může být Žalm 122,5: „Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.“ Horká spravedlnost platí v Žalmu 37,5: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat“.

Celá práce ke stažení ↓