17Březen2020

Neztrácejte 👑 víru!

On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou. (Ž 91,3)

Tuto úvahu sepisuji v době, kdy krize způsobená nákazou virem SARS-CoV-2019 a těžkými případy nemoci Covid-19 stále trvá. Psát ji při pohledu zpět, vytratila by se z ní aktuálnost a ten rozměr jakéhosi napětí, do nějž vstupuje.

Proroctví a nadpřirozená zdůvodnění

Křesťané, kteří věří v úplně nebo částečně futuristickou povahu některých biblických textů, mají tendenci hledat v současné krizi naplnění např. textu o čtvrtém jezdci a jeho společníku, kteří měli získat moc nad čtvrtinou země, „aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země. (Zj 6,8)“. Jakkoli nechci současnou situaci bagatelizovat, kam se hrabe Covid-19 na

Ve světle historických nákaz je to rýmička. Naplnění proroctví z knihy Zjevení, i kdyby byla prokazatelně futuristická, se dle mého názoru nekoná.

✶ ✶ ✶

Dále jsem v některých zákoutích zachytil myšlenku, která nejspíše doutná v nejedné křesťanově mysli, že pandemie koronaviru je jakýmsi Božím navštívením nebo naopak dílem toho Zlého. Ačkoli nemám důkazy pro nebo proti těmto hypotézám a uznávám, že Boží cesty jsou zcela nevyzpytatelné, považte následující:

 1. Je-li to trest Boží, proč nejvíce trpí právě Wu-han a sever Itálie? Jsou to snad hříšnější oblasti nebo oblasti, s nimiž chce Bůh nějak speciálně jednat? Nebo proč umírají hlavně starší lidé?
 2. Je-li to dílo toho Zlého, co tím dotyčný sleduje? Nebylo by pro něj lepší raději držet lidi v iluzi dobrého světa skrze blahobyt, komfort a pocit neochvějnosti jistot? Nyní mu hrozí, že lidé budou v nejistotě a krizi hledat Boha.

Každopádně platí, že i kdyby Bůh tuto situaci neměl původně v plánu, On ji předzvěděl, má ji pod kontrolou a může si ji použít ke zjevení své slávy a k dobrým věcem. Nevíme, proč se některé zlé věci dějí, proč lidé umírají na nemoci, ale Bohu to nevytýkáme, protože 1/ neznáme celý obraz a 2/ respektujeme Boží právo nechat některé věci přirozenému vývoji. Bůh nezastavil pacienta nula, když sahal na hady, netopýry nebo spíš luskouny nebo když je dokonce jedl (a pak proč tu máme Leviticus 11!). Podobně Bůh nezabraňuje každé zhoubné buněčné mutaci a nebudí řidiče z mikrospánku. Podle některých by možná měl. Já mu dávám právo držet se Jeho plánu řešit problémy světa skrze dílo Ježíše Krista, ne skrze myriádu blahodárných minizázraků.

✶ ✶ ✶

Pozoruhodné je proroctví, které pronesl charismatický kazatel Stefan Driess dne 6.12.2019 a které v češtině a slovenštině koluje i v charismatič­tějších kruzích AC. Klíčový úryvek z tohoto proroctví vizte na stránkách slovenského Slova života.

A Pán hovorí: Počas toho času zaistím, že dokonca epidémie, ktoré prídu, nezasiahnu váš dom, ak je meno Ježiš nad vašim domom. Ak je Ježiš Pánom vášho domu.
Prepukne vírus, ktorý bude silnejší, než tie predchádzajúce. Verím, že na východnú Európu sa pokúsi udrieť zvlášť tvrdým spôsobom. Ale AK SA VERIACI VO VÝCHODNEJ EURÓPE BUDÚ MODLIŤ, vírus nespôsobí takú škodu, akú diabol plánoval. Pretože v krajinách východnej Európy, ktoré sa priznajú ku Kristovi, budú mať hranice chránené.
Anjel smrti nebude môcť zasiahnuť domy veriacich, ak je krv Ježiša Krista na zárubniach ich dverí. Ale tí, ktorí iba niesli meno Krista, ale nezomreli sami sebe, aby žili pre Neho, budú vystrašení.
A vtom všetkom Boh Otec hovorí: Moje oko bude hľadať strážcov na hradbách. Takých, ktorí budú ku mne volať dňom i nocou. Budem počuť ich hlas. A prikázal som svojím anjelom, aby stáli spolu s nimi na ich pozíciách.

Toto proroctví budí rozpaky právě v onom jediném geografickém detailu, který prozrazuje. Východní Evropa je totiž k dnešnímu datu jak nejméně zasažená, tak důkladně izolovaná. K čemu by muselo dojít, aby se ohnisko přeneslo ze států západní Evropy na východ? Zároveň je zajímavé, že přišlo těsně po předpokládaném reálném propuknutí nákazy v čínské provincii Chu-pej. U pacienta nula se symptomy projevily 8.12.2019.

Křečkové, šmejdi, materialisté, politici, svoloč

Negativní emoce zajisté vzbudili spekulanti s rouškami a respirátory, z nichž se stalo nedostatkové zboží. Je samozřejmě neetické vydělávat na strachu a inkasovat peníze za respirátory, kterých mají nedostatek ti, kdo jsou v boji s nákazou v první linii: zdravotníci a záchranáři. Tato vypočítavost je ale vlastní mnoha lidem, a to i těm slušným, kteří by přece na cizím neštěstí nikdy vydělat nechtěli. Jen vzpomeňme na křečkování zásob, a to i u nás v Kolíně už 29.2. Někteří to vzali velmi vážně. Sám jsem touto horečkou nezůstal úplně nezasažen. Minulý týden jsem si uvědomil, že je lepší udělat jeden velký nákup a v následujících týdnech tím minimalizovat návštěvy potravin. Když jsem ale s naloženým košíkem kličkoval uličkami Tesca a Alberta, přišlo mi, že jsem se stal součástí něčeho, čeho jsem být účasten nechtěl. Prázdné regály, kde mělo být Savo a toaletní papír v člověku způsobí nervozitu. Čím si budeme v karanténě utírat zadky? A budeme mít vůbec co kakat, resp. jíst? Náhle tu nejde o soucit s nemocnými, obavu o seniory, nebo respekt k prodavačkám, které jsou vystaveny většímu nebezpečí. Jde tu pouze o nerušené pokračování rytmu konzumace potravy, trávení a vylučování.

✶ ✶ ✶

On celkově strach z nastalé situace není jen strachem ze smrti nebo nemoci. Když se v Kolíně začaly vyprazdňovat regály s moukou, nebyl jsem si místy jist, zda je to kvůli hrozící katastrofě nebo prostě proto, že byla ta mouka ve slevě. On jářku dnešní člověk umí trpět a trpí rád, když z toho něco má nebo když na tom ušetří. Kilo mouky za 8,– Kč přeci i v karanténě chutná lépe, než kdyby bylo za 16,–. Proto se domnívám, že primárním strachem řady lidí není nemoc, ale to, že možná letos nedostanou přidáno, nebude 14. plat, nebude dvakrát moře a třikrát hory, nebude nové elektroauto.

Pro vládního politika je tento strach doplněn o strach předvolební. Situaci s rouškami česká vláda hrubě podcenila. Babiš obešel Hamáčka, který mohl jako vedoucí krizového štábu nahnat své straně tolik potřebné politické body. Nyní ale stačí chybička a z ANO 2011 bude ANO 2011–2021 RIP.

Máme se jako křesťané bát s nimi, totiž s politiky a s materialisty? To snad ne…

✶ ✶ ✶

Pak tu máme ještě další svoloč: Druhá nejnavštěvova­nější pornografická stránka umožnila Italům v nejpostiženějších oblastech bezplatný přístup k prémiovému pornografickému obsahu. Jaké svinstvo. Táž pornografická stránka totiž z vlastních výzkumů ví, že její sledovanost klesá, když jsou lidé spolu doma. V čase domácí karantény, kdy lidé přicházejí o běžné rutiny a jistoty, by totiž některé mohlo přestat porno bavit a mohli by začít přemýšlet o jiných věcech než o svém libidu. Jiní by si dokonce mohli všimnout, že mají doma manželky či manžely (nebo aspoň něco na ten styl). Něco takového ohrožuje návštěvnost pornografických stránek a tudíž výdělek z reklam. Tomu se musí zamezit!

Církev a svědectví v nejisté době

Zajímavé bylo sledovat reakce jednotlivých sborů a věřících, pokud šlo o organizaci nedělního shromáždění 15.3.2020. Počet osob, který se v ten den mohl spolu sejít, neměl dle nařízení vlády přesáhnout 30. Karanténa ještě nebyla vyhlášena a počet nakažených v ČR činil k tomuto dni 298 osob. Situace v ČR byla daleko příznivější, než v západní Evropě a opatření byla už tak velmi přísná. Atmosféra byla nicméně napjatá. Během uplynulého týdne vláda překvapila razancí. Od středy 11.3. byla zrušena školní výuka a akce nad 100 osob, ve čtvrtek 12.3. byl vyhlášen nouzový stav a limit pro společné akce snížen na 30 osob. K tomu se přidaly průběžné znepokojivé zprávy o extrémní situaci v severoitalských nemocnicích, které čelí přívalu těžkých případů nemoci Covid-19 a nejsou schopny zajistit nemocným plicní ventilaci, což zvyšuje počet úmrtí na tuto nemoc. Strach z podobného scénáře, kdy se nákaza rozšíří extrémní rychlostí, jako v Itálii, vyskytne se mnoho těžkých typů onemocnění, stát nebude s to zajistit adekvátní péči a lidé budou umírat, se zřejmě skrze média přenesl z vlády na církev. Dle mého pozorování se k neděli 15.3. postavili pastoři AC v Čechách a na Slovensku jedním z následujících způsobů:

 1. Hlavně image. Bohoslužba se ruší, nebude nic, protože lidem by se naše setkání nelíbilo, byť by bylo v souladu s opatřením vlády. Pokud by se nyní nebo v budoucnu prokázala souvislost byť jen jednoho případu nákazy se shromážděním Apoštolské církve, stali bychom se předmětem kritiky a veřejného opovržení. Viz případ korejské sekty Sinčchondži. Proto se shromáždění a veškeré společné akce ruší.
 2. Bojíme se. Koronavirus je všude! Zachraň se, kdo můžeš! Panika nám zatemnila úsudek, v tomto týdnu jsme slyšeli mnoho znepokojivého. Nejsme schopni zhodnotit reálné riziko a proto všechno rušíme.
 3. Hledáme kompromis. Budeme se navštěvovat v malých skupinkách, streamovat kázání on-line na Facebooku nebo na Youtube. Služby jako Skype a Google Hangouts poskytnou náhradu pastoračních rozhovorů a porad. Církev se prostě přesune do on-line světa.
 4. Hlavně duchovní obecenství. On-line bohoslužby jsou fajn, ale Duch vane tam, kde se církev sejde. Proto budeme respektovat nařízení vlády, ale nebojíme se, protože máme něco, co tento svět nemá. Jak hlásal nápis na dveřích do improvizované modlitebny, v níž proběhlo shromáždění v počtu do 30 osob, „očekáváme korunu víry, nikoli koronavirus“.

Jsem dalek toho, abych soudil nebo zesměšňoval některý z výše uvedených přístupů. Nejsem žádný velký hrdina, co by figuroval na všech seznamech dobrovolníků a bagatelizoval možná rizika spojená s nákazou virem SARS-CoV-2. Nevím, jak bych se zachoval jako pastor. V dané situaci bych za ideální pokládal něco mezi řešením 3 a 4. Zároveň vidím, že šlo o poměrně závažnou zkoušku víry. Budeme se chovat zodpovědně, ale věřit, že Bůh má situaci pod kontrolou a že bez Jeho vědomí ani jedno tělísko viru nezavadí o naše sliznice (Lk 21,18)? Nebo poběžíme do nejbližší vietnamské večerky pro třetí pytel toaletního papíru? Opět zdůrazňuji, že si zde nedovoluji nikoho soudit a pokud si dělám legraci, dělám si ji i sám ze sebe.

I v prvním století čelila církev problémům, proti nimž je i severoitalská situace příjemnou relaxací. Z Bible a z historie rané církve víme o pronásledování ze strany židů a Římanů. Toto pronásledování bylo místy tak strašné, že by v dané situaci někteří z nás snad usoudili, že není zodpovědné evangelizovat, protože kdokoli se stane křesťanem, čeká ho zlý osud v rukou Neronovy nebo Diokleciánovy mašinerie. Považme ale i zdravotní rizika:

 • Římané používali olovo jako vhodný stavební materiál ve vodovodech, kašnách a lázních. Plíživý vliv na zdraví obyvatelstva byl tak vážný, že se někteří domnívají, že v kumulativním výsledku šlo o jednu z hlavních příčin pádu Říma. Na špatnou kvalitu vody se naráží i ve Zj 3,15n, kdy „vlažná“ voda byla mineralizovaná voda z laodikejského akvaduktu: nechutná a potenciálně škodlivá.
 • Absence antibiotik a vakcín. Při epidemiích pravých neštovic či spalniček ve 2. stol. zemřelo v Římě asi 25% populace. I v Novém zákoně vidíme, že nemoci se nevyhýbaly ani křesťanům: Timoteus měl slabou imunitu a žaludeční potíže (1Tim 5,23), Epafroditos byl nemocný až na smrt, ale „Bůh se nad ním smiloval“ (Fp 2,25–30). Pavel měl zřejmě rovněž nějaké chronické problémy (2Kor 12,7). Nemoc byla v čase novozákonní církve každodenní realitou.

Chci tedy povzbudit, abychom v tomto čase hledali ten plamen nezdolné víry, na které stála i v čase pronásledování a obdobných zdravotních rizik první církev. Nevíme, co bude zítra, s jakou hrůzou se média vytasí, kdo paniky zneužije, nebo zda se nenakazíme. Nyní je důležité uvědomit si, že ten, v kterého jsme uvěřili, má v rukách nejen náš život, ale i naši smrt. Není se čeho bát, ani když virus zmutuje, ani když nastane ekonomická krize, ani když se nám nedostane plné lékařské péče. To všechno jsou maličkosti a detaily, nad kterými panuje Král Ježíš.

Existuje virus silnější, než jakýkoli jiný. Je to virus víry. Víra musí změnit tvůj způsob myšlení, takže místo čekání na smrt, která stejně zasahuje 100% populace, čekáš „korunu života“ (Zj 2,10; Jk 1,12). To je to jediné, z čeho bys měl „panikařit“ a „hysterčit“. Hrůza! Honem běž a nakup té víry ještě víc, dokud to jde, dokuj ji ještě na krámě maj (Zj 3,18)!

Článek „Neztrácejte 👑 víru!“ okomentován 9×

 1. Z praxe: Máme normální on-line skupinku. Protože řada lidí neumí na počítači, připojuji je ze Skype přes jejich mobil. Skupinka je o něco malinko kratší, hlavně kvůli tomu, že jsou kratší chvály (které stejně byly většinou z mobilu, nemáme muzikanta), víceméně 1 píseň a zase je delší povídání o to, co se Pánu Bohu s náma povedlo. Čtení je lepší pro ty online, že občas najdu i obrázek. A pak jsou přímluvy, stejně jako normálně. Výhoda je, že se lidi méně vzájemně „provokojou“ a „šťouraj do sebe“ za výbuchů smíchu, a chybí ty vedlejší diskuse, které je třeba občas utínat. Takže to jde rychleji. Zase je tu problém, že člověk musí hlídat, kdo mu vypadl z připojení.

  Jinak online od nás z domova se schází i družinka RR, scházejí se učitelky MŠ, probíhá výuka na VOŠP, moje práce a probíhají i schůze ak. senátu a komisí fakulty, v nichž je kluk.

 2. Já sám nejsem zdravotníkem ani mikrobiologem, takže moc nedokáži odhadnout reálná epidemiologická nebezpečí, která jsou jistě nemalá a neradno je podceňovat. Čeho si ovšem všímám, že následky současných opatření mohou být v důsledku horší, než samotná nemoc. Rád bych proto nabídl článek, který srovnává strohá čísla: https://www.institutvk.cz/…ky/1500.html

  • Jo, ty statistiky jsou zajímavé. Člověk se spíš zabije, než aby umřel na Covid.

   Já tu současnou situaci začínám vnímat jako nácvik na totalitu. Úředníci si vyzkouší, jak lze efektivně pracovat ve stavu nouze. Křesťané se pocvičí v občanské poslušnosti a ve vzájemném špiclování, zda bratr řádně dodržuje karanténu. Média si zkouší, jak krmit veřejnost jedním tématem co nejdéle. Teď jen přijít s novou záminkou.

   Jinak sbírám proroctví, která se týkají této krize. Už mám asi 5 pěkných kousků, rád bych to pak shrnul. Můžete mi (všichni) posílat, na co jste narazili.

 3. Zdravím!

  Moc pěkně sepsané.. Jako křesťan a zdravotník se přimlouvám za dodržování karantény a odstupu. Moje zdraví (jako mladého člověka) to neohrozí, ale můžu nakazit někoho jiného. A myslím, že to není plané strašení, když se člověk podívá na Itálii nebo Španělsko..

  Například jsem viděl na FB stránkách jistého služebníka (AskDrBrown), že položil otázku (Should we lay hands on someone with coronavirus) a lidé mu odpovídali. Člověk se pak dozví, že „yes, if the Holy Spirit has called you“. Přijde mi, že křesťané si myslí, že když se pomodlí nejenom že neonemocní, ale ještě to nikomu nepředají..

  Dokud nepochopíme vážnost situace, koronaviru se nezbavíme. S pozdravem

  • Já vlastně souhlasím. Sám sedím zalezlý doma a jsem rád, že to vláda vyřešila za nás a zrušila všem školám výuku. Musím ale říci, že mne překvapilo, jak málo těch halelujáckých výstřelků, na které narážíte, v AC nebo mezi charismatiky v ČR obecně bylo.

   Prostě média zatroubila, vláda zavelela, křesťané se seřadili do latě a hrají na maximální společenskou zodpovědnost. Opět opakuji, že to chápu, ale nečekal jsem, že ta reakce bude tak jednobarevná. Nebo víte o sboru, který si jednohlasně řekl „ne, my se budeme scházet osobně, jak to jen půjde, protože ta radost a pokoj, který na našich setkáních je, je prostě víc, než nějaký pitomý virus“? Já takový sbor neznám. Spíš vidím tendenci vedení sborů regulovat jakákoli setkání, která by mohla být potenciálně zpětně spojována s činností sboru, byť by to nebyly bohoslužby.

   Zatím nevím, co si o tom myslet. Teď nejsem hrdina a po bitvě bude každý generál. Taky uznávám, že bych se asi necítil nejlépe, kdybych někoho nakazil a pak mu neřekl „vstaň a choď“. :-/

   • Jasně.. v české kotlině jsem na nic podobného taky nenarazil, snad jen u toho Browna.. Ještě by mě zajímalo.. zajímáte se nějak o Amose Yonga nebo četl jste od něj třeba The Spirit of Creation? Mám tu knihu doma, pročetl jsem ji, ale ještě budu muset jednou, abych to úplně pochopil.. Nicméně se mi na něm líbí, že se vážné zajímá o vztah vědy a víry a přichází se zajímavými myšlenkami, i když s ním asi vždy nesouhlasím úplně..

    S pozdravem!

   • U nás bylo varování o přenosu na nějaké KS akci. Takže starší nám kladli na srdce se nescházet. KSP jsou v tomhle hypervzorné. Bohoslužby běží on-line. Skupinky asi taky. Mládež taky. Těžké je to pro singles.

    Ale nikdo nikoho nešpicluje, protože KS má takový charakter, že spoustu věcí je někde napsáno, řečeno, ale vlastně to nikdo nestíhá řešit. Je nás moc a času málo. (Tomu pomáhá nebýt placen státem :-) ). Pamatuji na jednoho pastora, který v 90.letech sepsal povinnosti a procenta docházky vedoucích skupinek a už tehdy si jiný starší mimo jeho kompetenční oblast klepal na hlavu. Dneska by se na něj všichni vykašlali a odešli jinam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *