26Červen2021

Vychází kniha Nemít strach z Antikrista

Během posledního roku jsem měl tu skvělou příležitost a zajisté čest být svědkem postupné práce na získání licence, překládání a vydávání knihy Not Afraid of the Antichrist. Kniha vychází pouze díky neúnavnému úsilí Daniela Pospíška z www.danielknihy.cz a můžete ji objednat zde. Jde o obhajobu posttribulaci­onismu, který říká, že k tzv. vytržení církve dojde až po Velkém soužení a že to tudíž nebude vytržení jako evakuace, ale spíše vytržení ke Kristově pozemskému triumfu. Na knize jsem se podílel pouze nefrekventovanou radou při překládání a skromnou předmluvou, v níž kdesi uprostřed píšu:

Ačkoli Keener a Brown odvádí jako odborníci skvělou práci a v jejich argumentech se bude jen těžko hledat slabina, v knize nacházíme i velmi silný pastorační rozměr, který je zachycen i v samotném názvu: Nemít strach z Antikrista. Autoři na mnoha skutečných příbězích a biblických textech ukazují, že naděje do budoucnosti, ke které se jako křesťané upínáme, nezaručuje dlouhý život, pevné zdraví a klidnou smrt. Naopak je to naděje, že přes mnohá soužení vytrváme na cestě do Božího království (Sk 14,22). Silná stránka posttribulacionismu v koronakrizi a po ní spočívá tedy v tom, že odmítá prioritizovat zdraví a pohodlí na úkor nutnosti podat Ježíšovo svědectví i na cestě utrpení, pokud to bude potřeba. Má otázka na ty, kdo našli útočiště v pretribulaci­onismu a čekají vytržení z nesnadných životních situací, by proto byla, zda již vlastně posttribulacionisty nejsou, když se spolu s těmi, kdo už vešli do slávy, ptají „jak dlouho ještě, Panovníku?“ (Zj 6,10).

Knihu doporučuji k přečtení. Nesmí chybět nikomu, koho se diskuse o chronologii budoucích eschatologických událostí kdy dotkly.

Prezentace knihy proběhne na VOŠMT v pondělí 28. 6. od 13:30. Živé vysílání můžete sledovat na našem Facebooku.