28Květen2017

Proč posílat mládež na biblickou školu? Část II.

hand holding an empty business cardminulé části jsem hovořil o potřebě absolvovat biblickou školu dříve než vysokou. Jako prostor pro lepší ukotvení se v dobře artikulované víře může sloužit náš nový jednoletý program. V této části představím několik dalších vzájemně souvisejících důvodů pro posílání mládeže na biblickou školu v Kolíně. Tyto příspěvky jsou adresovány zvláště pastorům Apoštolské církve, protože AC je zřizovatelem naší školy. Uvedené argumenty se však týkají i jiných evangelikálních společenství.

Za rok získá certifikát a všeobecný přehled

Když jsme na biblické škole spustili tříletý program, zvýšila se sázka, kterou musel student do studia vložit. Namísto dvou let se ti, kdo zamýšleli program dokončit, museli upsat ke třem rokům poměrně náročného studia, které pro mnohé nebylo zamýšleným zdrojem budoucí obživy. Studenti, kteří u nás zůstali jen rok, sice odcházeli s určitým počtem splněných kreditů, ale také nejspíš i s určitou pachutí nedokončené práce. Toto se mění s novým jednoletým programem. Ti, kdo si nejsou jisti, zda chtějí na škole zůstat celé tři roky, se mohou „upsat“ pouze na jeden rok. Za jeden rok pak získají:

  • Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. To sice není vysokoškolský diplom, je to ale jakýsi první krok, který svědčí o studentově základní kvalifikaci.
  • Kredit za ty nejdůležitější předměty. V minulosti jsme měli jen jednu studijní skupinu, což znamenalo, že se každý rok učily jiné předměty. V některých případech to mohlo být matoucí, protože studenti prváku se učili hned ze začátku BIB3013 Genesis a teprve ve druháku BIB2043 Principy výkladu Bible. Toto se nyní změní. Studenti, kteří nastoupí do jednoletého programu absolvují během onoho roku základní předměty, které jsou jakoby odrazovým můstkem pro studium biblistiky, teologie a misie. Vizte Seznam předmětů v jednoletém studijním programu.

Z jednoletého programu lze hladce přejít do druháku a do třeťáku. Student se nebude muset znovu hlásit, bude stačit jen aby zůstal na škole. Pokud již nebude chtít zůstat, může po absolvování programu odejít a nebude již ke škole nijak vázán. Každopádně platí, že jeden rok na škole nebude zbytečný. Toto je dobrá zpráva i pro sbory, protože nastane šance, že už po roce bude student alespoň jakž-takž kvalifikovaný pro nějaký odpovídající úkol ve službě.

Ukáže se, co v něm je

A to v dobrém i ve zlém. Každý, kdo slouží v církvi ví, že nezbytnou kvalitou vedoucích je dobrá vyřídilka a vysoký etický standard v mezilidských vztazích. Vedoucí si nemůže dovolit urážet se, hroutit se z každého náznaku kritiky, pomlouvat někoho nebo být vychloubač. A právě tyto nezbytné kvality biblická škola prověří. Často se říká, že na biblické mezi studenty občas vznikne něco jako „skleníkový efekt“, který se projevuje zhoršením vztahů mezi studenty a zhoršením přístupu ke studiu. Právě to je však věc, která často vzniká i v místní církvi a proti níž se musí služebník „očkovat“.

Na biblické škole sice nemáme možnost studenty zcela převychovat a nejsme připraveni na těžké případy, s jakými se potýkají např. v Teen Challenge. Máme zde však tutoringový program, který usiluje o povzbuzování studentů ke stabilitě, konstruktivnímu myšlení a k jednání založenému na víře v Boží plán s jejich životy.

Biblická škola je místem, kam je možné poslat někoho „na zkušenou“ nejen v tom smyslu, aby dotyčný získal zkušenosti, ale také aby byl zkoušen a aby se ukázalo, co v něm je a na čem je potřeba pracovat. Mně samotnému soužití se spolužáky na škole nastavilo zrcadlo, což pokládám za jednu z nejlepších věcí, jaké mi biblická dala.

Sbor z něj může těžit

Občas se ze strany pastorů setkávám s dotazem po zdrojích a nástrojích ke studiu Bible, nástrojích pro práci s biblickými jazyky, s dotazy po nějakých studijních materiálech, které by byly vhodné pro studium ve skupinkách nebo pro biblické hodiny. Má odpověď na tyto dotazy bývá rozpačitá. Většinou dotyčnému vypíšu do mailu seznam doporučených komentářových řad v češtině a slovenštině, doporučené úvody, případně specifické knihy ke konkrétním tématům a tím věc jako uzavřu. Ale vyzná se v tom dotyčný? Budou mít adresáti čas ponořit se do té literatury a připravit si zodpovědně výklad biblické pasáže nebo rozbor biblického tématu? Samostudium je nevděčná a prchavá činnost a události neformálního vzdělávání nikam nevedou. Můžete absolvovat deset tisíc skvělých konferencí, které vás vždy na nějaký čas nabudí, ale pokud se vám na nich nedostane adekvátního tréninku, pak vaše odbornost jednoduše nenaroste, naroste pouze očekávání kladené na každou další úžasnou konferenci.

Úkolem biblické školy je připravit studenty na to, aby dokázali pracovat s Biblí a s odbornou literaturou. Jako učitel jsem si stanovil za cíl méně hovořit o samotné látce předmětu, která je pro studenty někdy zajímavá jen do napsání testu, avšak více hovořit o nástrojích v počítači, o práci s knihami, o přípravě přednášek, atd. Jak řekl Perry Shaw, který u nás měl v lednu seminář, „čím jsem starší, tím méně učím“. Myslel to tak, že gró učení spočívá ve schopnosti přesvědčit studenta o tom, že učitel se to za něj nenaučí. Tak my na biblické škole chceme ze studentů učinit jedince, kteří se chopí různých služeb ve svém sboru, třeba i učitelských.

Kromě těchto dovedností může sbor těžit ze zkušeností studentů s misijní prací, vedením modliteb a shromáždění, s kázáním či vedením chval, jichž se jim na biblické škole vrchovatě dostává.

Může nastartovat svou profesní dráhu

Každý vám dnes řekne, že „každý nemůže být teolog/pastor/mi­sionář“. To je velká pravda, k níž se však sluší dodat, že alespoň někdo by teologem/pasto­rem/misionářem být mohl. Stát se např. pastorem nebo misionářem je však běh na dlouhou trať. Předpokládá se dlouhý proces osobního zrání a nabývání potřebných dovedností a vědomostí. Misionář například musí znát kulturu své misijní destinace a jazyk místních obyvatel. Pastor musí rozumět Bibli, orientovat se v teologii a dokázat tyto vědomosti uplatnit ve svém prostředí. Evangelista musí umět předávat evangelium „bez zbytečných keců“ (jak někdy říkají naši studenti), ale zároveň věrně a věrohodně. Na biblické škole si neděláme iluze, že by naši absolventi byli již zcela profesně vymezeni, dokonale motivováni a vysoce vzděláni. Myslíme si ale, že právě naše škola může ve studentech položit základ pro dorůstání do takovýchto profesí.

Bude maximálně uplatnitelný

Uznáváme, že najít v těchto zmíněných profesích zaměstnání, které by člověka uživilo, je v našich podmínkách poměrně obtížné. Přesto chci zdůraznit, že špatná zaměstnatelnost neznamená špatnou uplatnitelnost. Absolvent jednoletého (a tím spíše tříletého) programu bude uplatnitelný (1) za prvé jako duchovní pracovník, protože praxe na biblické škole je vždy nastavena tak, aby emulovala podmínky v normálním sboru. (2) Za druhé jako misionář, protože misijní apel, misijní aktivity a kontakt s aktivními misionáři se v posledních letech na škole posunul do čela zájmu. (3) Za třetí jako budoucí teolog, protože s bakalářem z Global University může student přejít do navazujícího magisterského programu na kterémkoli akreditovaném anglofonním semináři. I když tedy absolventi biblické školy nejsou kvůli ekonomické situaci a celkově nízkému počtu věřících snadno zaměstnatelní, jejich uplatnitelnost je podle mého názoru obrovská.

Jeden komentář u článku „Proč posílat mládež na biblickou školu? Část II.“