9Červenec2017

Česká a slovenská odborná periodika

Kdysi v prosinci 2015 jsem si založil index odborných časopisů tento index pořád funguje a slouží přinejmenším mé vlastní potřebě. Mám sice přístup na Ebsco a používám Crossref, možná si také zkusím zaplatit na měsíc Religious and Theological Abstracts, ale tyto univerzální platformy většinou něco podstatného postrádají nebo při hledání zamlčí. Jako nejlepší způsob sestavení bibliografie k seminárce k nějakému tématu se mi tedy ukázalo rozklikat si ručně tabulky obsahů a projít si čísla za posledních 20–70 let. Je to na dlouho, je to námaha, ale člověk získá daleko lepší představu o tom, co se řešilo. Právě k tomu tedy slouží index odborných periodik, který jsem si založil. Brzy jsem samozřejmě zjistil, že není v mých silách udržovat jej aktuální, natož jej případně rozšířit o systematickou a praktickou teologii. Když narazím na zajímavý cizojazyčný časopis, přidám jej, ale už nyní mám pocit, že to nejdůležitější pro své obory tam jaksi mám.

Až donedávna však v indexu chyběly české a slovenské časopisy. Právě ty jsou však pro mně jako pro učitele velmi důležité, protože v nich mohu hledat texty pro potřeby studentů, pro které je angličtina někdy příliš velkou výzvou. Proto jsem v indexu založil tabulku s českými periodiky. Zahrnul jsem i neodborné časopisy, např. ŽvK nebo Bránu. Zvláštní pozornost zasluhují ty, které lze zdarma stáhnout nebo číst on-line. Index si můžete otevřít jako Google Spreadsheet nebo jej nahlédnout zde:

Snažně prosím, pokud vidíte, že tam něco chybí, dejte mi vědět! Zajímají mne archivy postupových prací (ty jsem zatím nezačlenil, ale začlením), časopisy různých typů, sborníky, ale jen v češtině a slovenštině. O odborných časopisech ve slovenštině například vůbec nevím. Jsou nějaké? Prosím pište!

P.S.: Pokusný vyhledávač. Adresy z tohoto indexu jsem vložil spolu s mnoha dalšími do vlastního vyhledávače na Googlu. Můžete jej vyzkoušet pod tímto odkazem