12Září2009

Zúčtování

Vypravěč:

Ať nemluví tele, ať mlčí již Baal
Nechť ztichne moloch, velmi nám lhal
Přeji si směle by promluvil Král.


Král:

Zatrubte na roh, budujte val.

Ať zařinčí zbroj a blýskne se meč.
Vystřelte šíp, trefte jím cíl.
Přeskupte voj, veďte jej v zteč.
Vidět chci pohyb, ten aby tu byl.

Slovo má hrom a nebude klid.

Vypravěč:

Proč to vše, Králi?

Král:

Musí to být.
Září jak chrom však můj svatý lid.
Ty v pravdě jenž stáli já hodlám si vzít!

Já držím vládu, žezlo je mé
Ti zlí však řekli: „Panujeme“
Hle, jejich pádu svědkem je zem.

tele, Baal a moloch:

Sice jsme vzteklí, však nic nezmůžem.

Tento kousek byl napsán v noci a možná se dočká pokračování.