23Srpen2009

Veršované rozjímání nad vážnou věcí

Lidské bytí vadné
je za starou belu.
Lůza myslí táhne,
hřích poroučí tělu.

Odhodlání zrádné!
Jednou boří skály,
pak pomalu chabne,
po zemi se válí.

I rozum ten lichý!
Rád se mocně kasá.
Z jeho avšak pýchy
bývá krmě prasat.

A přec když má duše
tváří v bláto padá,
On mi jednoduše
nenastaví záda.

A když ledva dýše
to co z ducha zbylo,
On jej napřímivše
oživí, co tlelo.

Ve vyprahlé poušti,
spalující zimě
nikdy neopouští,
můj Bůh nezradí mě.