20Srpen2019

Otče, dáš (parafráze Mt 6,9-13 dle Billa Johnsona, HV a NAR)

Aneb může-li modlitbu Otče náš měnit papež František, proč by ji nemohl pozměnit některý ze současných apoštolů?

Vy se modlete takto:

Původní Ježíšova verze:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Nová verze:
Otče, dáš vše, co je na nebesích, neboť jsme použili jméno tvé
a pomocí kultických praktik a neinformované biblické teologie založili království tvé na zemi.
Stav se na kávu!
Buď vůle našich oblíbených veleapoštolů a lžiproroků jako na velkých konferencích, tak v naší denominaci.
Chleba dej chudým sám, my máme podnikatele a restituce.
A odpouštíme ti nepříjemná místa v Bibli, podle nichž neodpustíš ani našim ctihodným předchůdcům jejich nevyznané hříchy.
A neuveď nás v rozrušení, ale zbav nás vykazatelnosti,
neboť máme nevolenou hierarchii a vize a projekty našich širokých… ramen.

Článek „Otče, dáš (parafráze Mt 6,9-13 dle Billa Johnsona, HV a NAR)“ okomentován 1×