8Prosinec2017

Zvu Vás na své lednové vyučování Literatury Nového zákona

Na konci ledna 2018 (26.-27. 1. 2018) se na VOŠMT v Kolíně uskuteční víkendové vyučování předmětu Literatura Nového zákona. Vyučovat budu já a tímto Vás zvu. Info o přihlášení i přehled jiných víkendových vyučování naleznete na stránkách VOŠMT i na stránkách Global University.

Níže vizte záznam mého koktání a poskakování. Po shlédnutí tohoto nelegálně pořízeného záznamu jsem se rozhodl, že zapracuji na svém neverbálním i verbálním projevu a že se před vyučováním vyspím, abych na to měl dost mentální energie. V zásadě ale jde o adekvátní vzorek toho, čemu budou posluchači po 12 hodin vystaveni.

Ještě níže vizte sylabus předmětu.

Sylabus k předmětu LIT1303 Literatura Nového zákona

 • Vyučující: Michael Buban
 • Místo: budova VOŠMT na adrese Kmochova 248, Kolín
 • Termín: 26. – 27. 1. 2018
 • Počet hodin: 12 (× 45 minut)
 • Hodnocení: 50% seminární práce, 50% závěrečný test

Anotace

Celkový pohled na Nový zákon pomůže studentovi pochopit jeho poselství, doktríny, osobnosti ve vzájemných souvislostech. Modul v jednotlivých částech postupně pojednává o kulturním a dobovém pozadí novozákonních spisů, o Kristově životě, o dějinách a rozšíření rané církve a také o problémech, kterým čelili první křesťané. Student tak získá vyvážený pohled na život a dílo Ježíše Krista a jeho apoštolů. To mu pomůže zaujmout patřičná stanoviska k vlastnímu životu.

Osnova / Tematický plán

1. Pozadí Nového zákona – svět pisatelů NZ
 ­ ­ ­ ­ ­1.1 Intertesta­mentární období (2 hodiny)
 ­ ­ ­ ­ ­1.2 Palestina a judaismus v Ježíšově době (2 hodiny)
 ­ ­ ­ ­ ­1.3 Římská říše v Pavlově době (bude odučeno až těsně před epištolami!) (2 hodiny)
2. Exegeze Nového zákona – stručný úvod do jednotlivých knih
 ­ ­ ­ ­ ­2.1 Evangelia a synoptický problém (2 hodiny)
 ­ ­ ­ ­ ­2.2 Pavlovy epištoly (2 hodiny)
 ­ ­ ­ ­ ­2.3 Obecné epištoly (1 hodina)
 ­ ­ ­ ­ ­2.4 Apokalypsa (1 hodina)
3. Teologie Nového zákona – rozmanitost a jednota NZ teologií*
 ­ ­ ­ ­ ­3.1 Pohledy na Pavla
 ­ ­ ­ ­ ­3.2 Janovská, lukášská a pavlovská pneumatologie
 ­ ­ ­ ­ ­3.3 Novozákonní eschatologie

*­ Témata teologie NZ budou probírána souběžně s tématy předchozích dvou částí.

Doporučená literatura

Česká

 1. CARSON, D. A. a Douglas J. MOO, 2008. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů. ISBN 978–80–7255–165–1.
  • Velmi užitečný úvod do Nového zákona. Poskytuje vyčerpávající bibliografické přehledy ke sporným historickým otázkám, zejména k otázkám autorství a místa sepsání.
 2. DOUGLAS, J. D. a N. HILLYER, ed., 2009. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů. ISBN 978–80–7255–193–4.
  • Obsáhlejší než Novotného slovník, ale daleko méně obsáhlý než IBDS. Doporučuji českému čtenáři.
 3. MOON, Jesse K., 2004. Literatura Nového zákona. Springfield, MO: Global University. ISBN 978–0–7617–0906–0.
  • Učebnice z produkce GU. Její přední výhodou je, že poskytuje materiál polopatě. Je navržena pro snadné porozumění téměř kýmkoli na světě. Jde o zcela úvodní učebnici. To může být však mnohým z vás ku prospěchu. Upozorňuji, že právě podle této učebnice se musíte připravovat na studijní zprávy a na závěrečný test!
 4. NOVOTNÝ, Adolf, 1956. Biblický slovník.
  • Má svou internetovou verzi na http://biblickyslovnik.pleva.info/, což z něj činí velmi dobře dostupnou pomůcku. Jeho archaismy jsou spíše na ozdobu a v mnoha případech jsou hesla velmi dobře zpracována. Nevýhodou je menší záběr, čili menší počet hesel.
 5. POKORNÝ, Petr, 1993. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad. ISBN 978–80–7021–052–9.
  • Vhodné doplnění Carsona a Moo. Autor vychází převážně z protestantského německojazyčného badatelského prostředí, jeho pohled je proto cenným doplněním.
 6. TENNEY, Merrill C., nedatováno. O Novém zákoně. Přel. R. VYSOKÝ.
  • Standardní konzervativně evangelikální příručka předepsaná jako doplňková četba i v materiálech GU. Místy zkratkovitý, ale místy velmi užitečný. Vhodný např. jako základní úvod do některých historických okolností.
 7. TICHÝ, Ladislav, 2003. Úvod do Nového zákona. Svitavy: Trinitas. ISBN 978–80–86036–79–3.
  • Opět alternativní úvod, tentokrát od katolického badatele.
 8. BUBAN, Michael, 2017. Skriptum k LNZ.
  • Toto skriptum postupně narůstá, je ve fázi zrodu a není zatím přizpůsobeno potřebám studenta. Některé jeho části mohou být použity a rozeslány e-mailem. Prosím zatím nešířit!

Anglická

 1. BURKETT, Delbert Royce, 2002. An introduction to the New Testament and the origins of Christianity. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. ISBN 978–0–521–80955–9.
  • Burkett je stručný, upřímný, s přiměřenou hloubkou ponoru. Vhodný zejména s ohledem na synoptický problém, ale i na jiné.
 2. CARSON, D. A., 2013. New Testament commentary survey. Seventh edition. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN 978–0–8010–3990–4.
  • Velmi užitečná příručka obsahující rady stran výběru komentářů a úvodů. Není zcela vyčerpávající, ale pokud sháníte dobrý komentář v angličtině a nevíte, který vybrat, pak právě tato kniha vám ušetří mnoho času a peněz.
 3. EVANS, Craig A. a Stanley E. PORTER, 2000. Dictionary of New Testament background. Downers Grove, IL: IVP Academic. ISBN 978–0–8308–1780–1.
  • Řada IBDS (The IVP Bible Dictionary Series) je zde vyznačena bleděmodře. Stěží si lze představit lepší rozcestník pro řešení problémů. Místy je text příliš náročný, a to i u poměrně jednoduchých témat. Co do obsáhlosti, podrobnosti, ponoru a užitečnosti však nemá konkurenci. Pokud vytváříte anglickou bibliografii, čili spřádáte síť, do níž chcete lapit své téma, pak je IBDS tím, co vám nesmírně usnadní práci. Výhodou tohoto typu literatury je, že na něm nepracuje jeden člověk, nýbrž skupina vybraných odborníků.
 4. GREEN, Joel B. a Jeannine K. BROWN, 2013. Dictionary of Jesus and the Gospels. Downers Grove, IL: IVP Academic. ISBN 978–0–8308–2456–4.
 5. GUNDRY, Robert H., 2003. A survey of the New Testament. 4th ed. Grand Rapids, Mich: Zondervan. ISBN 978–0–310–23825–6.
  • Docela dobře známý přehled. Jeho zvláštností je, že v něm často člověk najde právě to, co potřebuje. Jakoby měl autor „čich“ na problémy, které nás zajímají.
 6. HAGNER, Donald A., 2012. The New Testament: a historical and theological introduction. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN 978–0–8010–3931–7.
  • Hagner vystupuje z konzervativní tradice, avšak dochází ke kritičtějším závěrům. Dobrý pokus o velmi vyčerpávající přehled.
 7. HAWTHORNE, Gerald F., Ralph P. MARTIN a Daniel G. REID, ed., 2015. Dictionary of Paul and His Letters A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship. Downers Grove, IL: IVP Academic. ISBN 978–0–8308–1778–8.
 8. KEENER, Craig S., 2014. The IVP Bible background commentary: New Testament. Downers Grove, IL: IVP Academic. ISBN 978–0–8308–2478–6.
  • Pravděpodobně Keenerova nejznámější publikace, která byla nedávno přeložena do češtiny. Pokud upřednostňujete českou literaturu, je právě tento titul „must have“. V knihovně českého studenta nesmí chybět. Pokud ale chcete brousit i do zahraniční literatury, seznáte, že Keener je mnohdy příliš mnohomluvný a příliš povrchní (mnoho textu, útlé sdělení).
 9. MARTIN, Ralph P. a Peter H. DAVIDS, ed., 1997. Dictionary of the later New Testament & its developments. Downers Grove, IL: IVP Academic. ISBN 978–0–8308–6736–3.
 10. MCKNIGHT, Scot a Grant R. OSBORNE, ed., 2004. The face of New Testament studies: a survey of recent research. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN 978–0–8010–2707–9.
  • Na několika stránkách se zde dočteme o současném stavu novozákonní biblistiky a biblické teologie.
 11. POWELL, Mark Allan, 2009. Introducing the New Testament: a historical, literary, and theological survey. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN 978–0–8010–2868–7.
  • Powell je záživný, místy stručný, avšak poměrně vyčerpávající.

Článek „Zvu Vás na své lednové vyučování Literatury Nového zákona“ okomentován 4×

 1. Dobrý den,
  kde se dá, prosím, sehnat zmíněný český překlad Keenerovy knihy? Bude vydána nějakým nakladatelstvím? Děkuji za odpověď!

  • Vydá to Křesťanský život, a to nejspíš začátkem roku 2018. Na konferenci se prodávala pouze část k Matoušovu evangeliu, celek se teprve chystá.