18Leden2010

Znamenitá ukázka letniční vzdělanosti

Takto vypadá české vydání knihy Misie ve věku od Johna V. Yorka Absolvoval jsem cestu do hloubi skepse vůči kvalitě knihy Misie ve věku Ducha, vrátil jsem se zpět a uznal za vhodné napsat o své odysei několik poznámek.

Autor: John V. York
Překlad: Peter Hronec, DiS.
Nakladatelství: Křesťanský život
ISBN: 978–80–7112–143–5

V tomto článku nehodlám předávat stěžejní myšlenky knihy, spíše ji budu hájit před dravými vlky (především před sebou). Zajímá-li tě, čtenáři, její obsah, přejdi přímo k závěru.

Osnova

 • 1. Přesvědčení dr. Yorka
 • 2. Misiologický klíč
 • 3. Missio Dei
 • 4. Konec skepse nad kvalitou
  • 1. Cesta porovnání
  • 2. Cesta pochopení
  • 3. Cesta uznání autora
 • 5. Závěr

1. Přesvědčení dr. Yorka

Semínka pochybností začala klíčit po přečtení předmluvy, kterou napsal dr. Klaus D. Byron, ředitel AGTS. Svou nepokrytou dvoustránkovou oslavu autorova života a díla zahájil výstižným vyjádřením jeho úvodní premisy.

„Přesvědčení dr. Yorka je jasné – Bibli je třeba číst misiologicky.“ [Byron, s. 5]

Důvodem mé rostoucí nedůvěry v nezaujatost výkladu dr. Yorka byl právě tento jeho misiologicky-axiomatický přístup k Božímu slovu. Jistě, věřil jsem v jakési pojivo, které vytváří souvislosti mezi Starým a Novým zákonem, mezi proroky a evangelii, mezi pentateuchem a epištolami, ale hledat v textu misii od Geneze po Zjevení se mi zpočátku zdálo poněkud přitažené za kštici. Po zamyšlení jsem svůj pohled přehodnotil.

Ať už zaujmeme ke knize jakýkoli postoj, faktem vždy zůstane, že dr. York drží v ruce jakýsi misiologický klíč výkladu Bible, který v ní použil.

2. Misiologický klíč

Pojďme nyní onen „klíč“ vyšetřit a rozebrat dvě možnosti jeho původu.

První možnost říká, že je to klíč antropogenního charakteru a byl ukován mimo rámec Písma. V takovém případě by kniha nebyla ničím, než rozvedením jakési agendy misionářů.

Druhá však říká, že byl tento klíč skutečně nalezen v Písmu po upřímném a nezaujatém bádání a spíše než o agendu misionářů, kteří si chtějí něco dokázat, se jedná o zcela validní výklad Božího slova.

Přestože je mi jasné, že dlouholetá misijní praxe nenechala dr. Yorka nedotčeného a odráží se i v jeho literární tvorbě, kloním se k druhé možnosti. Tuto volbu jsem učinil po pochopení Yorkem často skloňovaného termínu missio Dei.

3. Missio Dei

Jedná se o latinský termín, který doslova znamená „Boží poslání“. Podle mého názoru se zuby nad údajně manipulativním misiologickým výkladem zatínají jen díky jeho nepochopení.

Zamyšlení se nad kontextem, v jakém York tento termín používá, mě vede spíše k chápání missio Dei jako poslání ke ctnostnému křesťanskému životu, jehož součástí je evangelizace a pomoc lidem aplikovaná popřípadě v oblastech, ve kterých evangelium ještě plně nezakořenilo.

4. Konec skepse nad kvalitou

Ze svého pohledu letničního křesťana vidím tři cesty k obhajobě Yorkova díla.

1. Cesta porovnání

Porovnejme obsah, poselství a celkového ducha knihy Misie ve věku Ducha s demytologizačně nastavenou biblistikou LLTF (LL nahraď písmenem „H“, „E“ či „K“). Museli bychom Yorka hluboce nenávidět a Božím slovem pohrdat, abychom nahradili jeho knihu skripty z výše zmíněných fakult.

2. Cesta pochopení

Pochopení temínu missio Dei a dopadu přilehlých principů na život křesťana nás přivádí k tomu, že zdánlivě ultra-pro-misijní výklad prezentovaný v Yorkově knize není nově objevenou Amerikou, nýbrž spíše výše zmíněným apelem na dobrý a přínosný křesťanský život.

Je pochopitelné, že autor uzavřel celé poselství do terminologie svého života. Právě pohled na život pisatele knihy nás vede ke třetí cestě.

3. Cesta uznání autora

John V. York, který po 25 let působil jako misionář, není žádný babrák, který zrovna promoval a teď chce být chytrý. Pětadvacetiletá zkušenost přidává knize neoddiskutovatelný kredit.

5. Závěr

Výrokem dr. Byrona jsem tuto polemiku otevřel a výrokem, se kterým se ztotožňuji, ji také uzavřu.

„Misie ve věku Ducha je znamenitou ukázkou letniční vzdělanosti, která vychází přímo z praxe daného tématu.“ [Byron, s. 5]

Přikládám k tomuto článku práci, kterou jsem na základě knihy Misie ve věku Ducha vypracoval do předmětu Bible a misie v prvním semestru svého studia na Vyšší Odborné Škole Misijní a Teologické.
Zobraz ji zde.

Knihu Johna Yorka s oblibou cituje i reverend Jason Morrison, autor komentáře na její zadní straně a misionář AGWM v České Republice, ve svém čtyřdílném seriálu „Požehnání a misio Dei“ pro časopis Život v Kristu [1., 2., 3. a 4. část ].

Za lidovou cenu je možné ji zakoupit v internetovém knihkupectví Gimel.