24Únor2010

Hesla mladých svišťů

Aneb jak mne potěšil pan Kohák

Obal knihy Hesla mladých svišťů od Erazima Koháka Jako malý kluk jsem dostal knihu Hesla mladých svišťů. Ve dvanácti letech, maje mnoho práce se čtením komixů, jsem s knihou učinil to, co se s ní (v tom lepším případě) v tomto věku dělává – založil jsem ji do poličky.

Nyní jsem ji ale z police vyňal, abych ji přečetl jako takovou příjemnou oddechovku. A tu se stalo, že mne potěšila.

Autor: Erazim Kohák
Nakladatelství: Kalich
ISBN: 80–7017–265–7
Počet stran: 167

Struktura knihy je pedantně přesná. V sedmdesáti krátkých úvahách střižených do pravidelných jedenapůlstran klade autor sedmdesát jednoduchých otázek. Co je láska?, Co je víra?, Proč byla žena stvořena až druhá? a Kdo smí lhát? atd. atp.

Odpovědi jsou puzeny z pera křesťanského volnomyšlenkáře. Erazim Kohák se pokusil o vytvoření jako-katechismu nesvázaného příliš pevně církevním dogmatismem. Tato vlastnost z něj činí pěkné a rozumné, velmi platné počtení.

Zejména křesťanům, kteří svými myšlenkami vylézají z krabice jménem „tak to prostě je“ poskytuje kniha vyjímečnou oporu a mnoho námětů.

Ano, Erazim Kohák si nečiní nárok na pravdu. Snaží se podnítit uvažování člověka.

Tak to asi mě naučilo psaní Hesel. Důkladně si promyslit, oč vlastně jde a co vlastně chci říci. Pak položit tři filosofické otázky: Co to znamená, na čem se to zakládá a co z toho vyplývá. A konečně nebýt spokojen s tím, co tu stojí, nechat se vést dál. Nevím, zda naučit se tomuto způsobu filosofického myšlení není důležitější než věcný obsah toho či onoho Hesla. [164]

Co se „věcného obsahu hesel“ týče, nemám v úmyslu abstrahovat jej, polemizovat s ním či kritizovat. Občas jsem se během čtení pravda zakabonil – to když mi připadala argumentace necelostní a nepoctivá. Sem tam jakoby si autor v různých kapitolách protiřečil, nebo se v zájmu své myšlenky vyhýbal v toku uvažování otázkám, které by mohly jeho teze položit na lopatky.

Možná bych s panem Kohákem nemohl souhlasit v jeho přístupu k Písmu či v jeho ochranářském nadšení. Poselství knihy, které tkví v tom, že by se měli lidé chovat ohleduplně jako součást Božího stvoření, blbě nežvanit, milovat a pro radu chodit do Bible bych však musel tak či onak podtrhnout. Nejméně dvakrát.

Kniha Hesla mladých svišťů není normativní příručkou tak jako byla v případě těch třech slavných komixových hrdinů. Jak jsem však naznačil, štve lidskou mysl k zamýšlení se nad dogmaty, morálkou a hodnotami, čehož si dnes, vážený čtenáři, můžeme jako bibličtí křesťané jedině vážit.