22Květen2010

To dobré v nás

1.

Hospodin Bůh, pouze Ten
předepsal naději do červánků,
světlé sny vložil nám do tmy spánku,
řekl, že po noci přijde den.

2.

Kdykoli pršívá z nebes asfalt,
co působí v nás všechno zlé,
ať chválí Boha soprán, bas, alt,
ať nám On dá černé paraple.

3.

Bidlo je tyčka tuze dlouhá,
bidlem já tápu v bahně dna.
Utopencem být je touha
pro radost silná a vražedná.

4.

Vina, ta litovat nás nutí.
Je zapsána v mé DNA.
A srdci hrozí ustanutí,
a plicím zase rozedma.

5.

Však Přímluvce je vždycky bdělý,
působí si ve svůj čas
a nečeká jen na neděli -
On probouzí to dobré v nás.

6.

Pokoj všem lidem dobré vůle,
vždyť nejvíc jich se chytá ta
pýcha, co je umanule
stahuje zpět do bláta.

7.

Jsme jako na moři Kolumbové
a zrak svůj upíráme tam
k pevnině, co vůlí Boží zove.
K všelikým Božím obzorám.

8.

Málo co lepší je nad chvíle
ticha. Ty jsou jako korále,
koulívají se tak opile,
jsou klidné, drahé a pomalé.