4Listopad2009

Nářek nebes

Povězte, slzavá nebesa
jak to, že jste tak zticha?
Řekněte, proč chórus neplesá?
Sdělte mi, proč seraf vzlyká?

Proč jste se oděla v sivý háv?
Proč vlaje prapor smuteční?
Proč trudne mysl krásnýh hlav?
Proč nad ně smutek smutně ční?

Teskná ta vážnost a tichý žal,
úzkost a horkých slz pršení
z nebes, kde drahý Syn Boží lkal,
že lidé jsou zcela ztraceni.