13Prosinec2009

Napjatá melodie statu quo

Duší zvláštní znělka zní:
Baso-sopránové duo
udržuje status quo*.
Proto se snad zblázním z ní.

Nápěv rezonuje přesto
napjatě jak struna „e“.
Jeho tep graduje v presto
z původního andante.

Píseň, již jsem začal mít rád,
v noci spát mi nedává.
Je nesmírně chytlavá.
Bojím se ji ale zpívat.


  • Jsem si vědom toho, že rým slov „duo“ a „quo“ [kvó] není příliš důmyslný. Grafická podobnost písmen „d“ a „q“ mě však přiměla přimhouřit nad tím zrak.