17Říjen2009

Modlitba jasné mysli

MŮJ BOŽE, CHTĚL BYCH ŽÍT V ČISTOTĚ.
TO PROTO, ŽE CHCI MÍT BLÍZKO TĚ!
DOPUSŤ JEN TO, ABYCH V ŽIVOTĚ
VŮLI TVOU PLNIL RÁD A CHTĚ.

Nechej mne vytrvat na pouti,
kterou jsi sám pro mne připravil.
Veď kroky mé a osvětluj cíl
i veškerá temná zákoutí.

Chtěl bych též odvahu Pravdu dít
a Pravdu žít, rovněž milovat.
Pravdou se bít jako cepem mlat,
ve Pravdě stát a být Pravdou syt.

Ať vidím dále, než pozítří.
A pražádný radosti kus mé
Ty nedopusť, ať mi kdo uzme!
Pokojem v srdci mém zajiskři.

A tak, Bože, veď mne, vše si vem!
Třib mne tak, abych byl zvučný kov.
A skrz má ústa silou svých slov
zasáhni vše, co je pod sluncem.