16Září2011

Ani láska ani hřích

i zlo bývá vznešené
reku sok — hnůj květeně

ale podlost člověka
není láska ani hřích
ale nepoctivý strych
vilná chuť a hnidopich
ale podlost člověka
anděl pláče, naříká