25Srpen2014

Abych dlátem byl

Myslel jsem jen na sebe.
Pane, je mi zle!
Mé nitro jak smutný strom
strádá nařízlé.

Půjč mi aspoň ostrý střep!
Já chci řezat dál
své srdce jak čerstvý chléb,
abych ho všem dal.

Můj tuk svědčí proti mně!
Pane, měj z něj lůj,
s nímž bys mohl upřít tmě
nejčernější sluj.

Proto dej mi nésti kříž,
přitom nedbat ran,
abych světlem byl a spíš tak
svítil do všech stran.

Má krev v žilách líně jde.
Pane, pusť ji ven!
Zbarví zrádnou vodu, kde
svět je zatopen.

A proto mne Pane kal,
abych dlátem byl.
Tvé jméno vždy vytesal
a své jméno skryl.