Přicházíme

My přichází
C
me, k Tobě přichází
C7
me
Vysvoboze
F
ní jsme před Te
Dm
bou
S hlavou skloně
C
nou, se srdcem 
G
plným chvály
C
se ti klaní
G
me
Velebíme, Tebe velebíme
vzýváme pro slitování Tvé
Tys' vysvobodil nás, řetěz v rukách Tvých prask
již nepoutá nás
My milujeme, milujeme Tě
A Tvé veliké jméno vzýváme
v Tobě máme sílu, v Tobě velikost
skrze Tebe vítězství
Uctíváme Tě a klaníme se
Posvěcení stojíce před Tebou
Chvála Tobě, Pane můj
Vládni i dál uprostřed nás