Pampelišky

1. 
C
Pam, pam, pampelišky, 
G7
v žlutém klobouku,
prý si posedaly 
C
ráno na louku.
Nakláněly k sobě 
G7
zlaté hlavinky,
jsou to malé děti velké mamin
C
ky.
2. Cink, cink, cinkylinky, modré zvonky zas,
k písni konvalinky přidaly svůj hlas.
Chceme s nimi zpívat v jitru zářivém,
Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem.