Otče náš, nebeský

Ref:
Em
Otče náš, 
C
nebeský, 
D
posvěť se jméno 
Em
Tvé,
přijď Tvoje 
C
království, 
D
buď vůle 
Em
Tvá.
1. 
D
Tam, kde tvůj lid se 
Em
probouzí, 
D
tam, kde roste Tvůj 
Em
chrám,
C
v srdcích všech dětí 
D
Tvých, ať 
C
vítězí 
D
vůle 
Em
Tv
 
D
á, ať 
C
vítězí 
D
vůle 
Em
Tvá.
2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám,
řekni, jak vůle Tvá zní, tak bojuj až do vítězství, bojuj až do vítězství.
3. Pane můj, bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá,
toužím teď vůli Tvou znát, tak odpusť mu tak jako já, tak odpusť mu tak jako já.
4. Tam, kde Duch svatý přichází, dary své rozdává,
jaká je teď vůle Tvá? Co dal jsem Ti předávej dál, Co dal jsem Ti, předávej dál.