My přicházíme k Tobě

My 
C
přicházíme k Tobě
jsme 
Dm
Tví a zpívá
G
me
Dm
píseň ke Tvé 
G
slávě,
že 
F7
se Ti klaní
G7
me.
Tys' 
C
dal nám nový život,
teď může
Dm
me Tě 
G
znát
a Tobě 
Dm
zpívat 
G
vděčně
F7
Tebe milo
C
vat.
/: Ty jsi 
Am
tvůrcem všehomíra,
Em
Beránkem mých chval,
jsi 
F
jediný, kdo zvítězil,
když z 
C
mrtvých slavně vstal.
Ty jsi 
Am
pouta smrti sňal,
namí
Em
sto nich jsi nám dal
svobo
F
du a vůli mít
ve tvé 
G7
přítomnosti klid. :/