Radost a štestí

D
Každého dne a v každou 
Fm
chvíli
G
Kristus je hotov přijít 
D
zpět.
Fm
On přijde tak jako 
Bm
slíbil
E
svou slávou prozářit náš 
A
svět
D
On přijde proto aby 
G
vzal
Gm
lid, za který sám umí
D
ral
proto až zazní trouby 
A
tón
G
ó kéž i 
A
pro mne přijde 
D
On.
D
Radost a štěstí bude 
Fm
navěky kvésti
G
chválu a slávu vzdáme 
A
našemu Pánu
G
na svatém místě, které krásou oplý
A

Když 
D
pohlédnem na 
Fm
novou zem
G
budem zpívat 
A
haleluja
G
tomu, který 
C
za nás život 
D
dal
Každého dne a v každou chvíli
je šance, že se navrátí
jsou mezi námi znamení
že Ježíš je již za dveřmi
On nasazuje spěšný cval
pro chvíli, o níž vykládal
když bude troubě pokyn dán //když bude trouby tenor znít
ó jak bych chtěl být povolán //ó jak bych chtěl být vzat a jít
Ref.
Každičký den a každá noc
může být klidně poslední
kdykoli můze, buď si jist
obrácen být poslední list
Když ale vyznáš Ježíši
že je tvůj Spasitel a Pán
pak až zvuk trouby uslyšíš
pak budeš od Něj povolán
Ref.