1Říjen2017

Spatřili jsme Craiga S. Keenera v těle (postřehy z pastorálky)

Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří neuznávají Craiga S. Keenera přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. (2J 1,7)

Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který uznává Craiga S. Keenera, jenž přišel v těle do České republiky, je z Boha. (1J 4,2)

Na pastorální konferenci AC 26.-29. září došlo k mimořádnému novému zjevení. Spatřili jsme muže oděného svetrem a šálou, pod jeho nohama pódium, před ním MacBook, v ruce mikrofon, nad hlavou koruna z promítacího plátna a za ním nejspíše jedna z nejplodnějších kariér na poli biblistiky za posledních 7 tisíc let. Domnívám se, že na jeho zjevení v ČR nás připravovala již tetráda krvavých měsíců v roce 2014, což musel být přibližně rok, kdy byla tato návštěva zanesena do jeho nabitého programu. Ne, nebyl to archanděl Gabriel, který z mně nepochopitelného důvodu nebyl schopen tuto návštěvu náležitě zvěstovat. Byl to Craig S. Keener.

keener-ac-september-2017Spatřili jsme eschatologický úkaz. Řečník tohoto formátu je na pastorální konferenci AC pouze jednou za 7000 let.

(1) Keener je autorem mnoha biblických komentářů, které se vyznačují zvláště mimořádným rozsahem a hlubokým ponorem do dobového pozadí. Jeho poslední kniha Spirit Hermeneutics otevírá otázky filosofické hermeneutiky a její recenzi plánuji brzy publikovat zde a v odlehčené verzi v ŽvK.

(2) I když to některé zaskočí, dlužno podotknout, že Keener není klasický letniční. Ve svých spisech sám sebe představuje jako charismatického baptistu a nálepku „letniční“ pokládá za příliš obtížně definovatelnou. Výtkou vůči tomuto jeho sebepojetí, kterou nevznáším jen já, je to, že nálepka „charismatik“ je definovatelná ještě hůře. Ke Keenerově dobru dlužno podotknout, že se jasně vymezuje vůči Hnutí víry, povýtce pak ne tak jasně vůči Torontskému požehnání.

(3) Keener byl během konference silně nachlazený. Bylo mi ho opravdu líto. Kdybych vypadal tak, jako on, asi bych se studenty jen něco zopakoval, pustil jim nějaké video a dal si s nimi kávu. Keener však pale jako chalk a s nosem jako strawberry, táhl v pondělí 4 × 60 minut, v úterý a ve středu pak 5 × 60 minut. Jó učitel tvrdej chleba má… a teolog dvojnásob.

(4) Keener měl z nějakého důvodu potřebu narážet na Bultmanna, jeho dílo a jeho žáky. Vykresluje je jako kořeny zla, jimž sice jde o popření historicity Nového zákona, nicméně kteří vlastně nic neví o starověkých životopisech. Aniž bych měl na Bultmannově obhajobě iminentní zájem, musím mírně oponovat. Jednou se Bultmmanna po jeho přednášce kdosi zeptal, zda věří, že Ježíš vstal z mrtvých a zda po něm zůstal prázdný hrob. Bultmann odpověděl: „Toto je archeologická otázka, já však nejsem archeolog“. Toto vystihuje Bultmannův názor na apologetické otázky a je to just a food for thought pro ty, kdo chtějí mít z Bultmanna fackovacího panáka.

Jasně, Keener je v historických otázkách silně konzervativní a Bultmann mu posloužil jako snadný cíl. Tady to ale bylo trochu matoucí.

(5) Na konferenci zněl kuloáry názor, že Keener všechno příliš komplikuje, příliš zamotává, příliš šmodrchá, že je to všechno úplně hard a vůbec ne easy. Je pravdou, že v porovnání s minulými konferencemi je pozvání Keenera kontrastní. Na druhou stranu, Keener se zcela zřejmě držel zpátky a pojal vyučování tak, aby tomu porozuměl úplný začátečník. Byl jsem potěšen, když mi student prvního ročníku řekl, že je to vlastně to samé, co probíráme v hodinách Literatury Nového zákona, že on to vlastně už všechno slyšel. Tím pohladil mé ego, protože mě tím srovnal se samotným Craigem S. Keenerem! :-D Zároveň tím naznačil, že Keener nasadil laťku dostatečně nízko.

Z Keenerových přednášek ovšem vyplývá, že některé pasáže v Bibli prostě nejsou easy bez znalosti dobového pozadí a kontextu. Jak kdosi prohlásil, Boží slovo není jako houska na krámě. Musí se hledat, bádat, tápat a nalézat.

(6) Zajímavý byl Keenerův vstup k otázce vytržení. V podstatě prohlásil, že k vytržení nedojde před sedmiletou vládou Antikrista, ale že církev bude těsně před miléniem vytržena nikoli do nebe, ale k tomu, aby se s Pánem Ježíšem navrátila na zemi. Ačkoli mohl tento názor vyvolat vlny, není nijak antiletniční. Podobně se na to dívají například Stašek Bubik nebo Aleš Franc.

Keener je posttribulacionista a historický premilenialista, ačkoli je ve svém premilenialismu značně diplomatický a vyzývá k toleranci amilenialismu (viz jeho komentář ke Zjevení). Pokud ale Keenera správně chápu, pak nevyvrací koncept vytržení jako takový, avšak pouze koncept pretribulačního vytržení. Posttribulační vytržení během druhého příchodu lze nicméně stále chápat jako vytržení! Zajímavou praktickou otázkou, kterou býval mohl adresovat, je otázka iminence. Přijde Pán Ježíš zcela nečekaně, nebo přijde ve chvíli, kdy již jeho příchod bude možné s jistou přesností určit? Toť otázka do diskuse.

(7) Bylo to skvělé! Rozhodně nejlepší konference so far! I studentům VOŠMT se líbila – to už je co říct!