1Srpen2019

Výzva k podání návrhů přednášek na sympoziu 2020

Na konci ledna tohoto roku jsme v Olomouci pořádali sympozium o eschatologii. Byla to více méně zdařilá akce, tedy alespoň vzhledem k tomu, že jsme to v tomto formátu dělali poprvé. Nahrávky z tohoto sympozia naleznete v na našem Youtube kanále. Nicméně protože železo se musí kout, dokud je teplé, rozhodli jsme se uspořádat sympozium opět, a to v lednu 2020 v Kolíně. Naše domovské město je nakonec blíže geografickému středu ČR, máme tady zázemí, dobře se sem jede vlakem a my (rozuměj: naše výsost, autor tohoto blogu) nebudeme muset nikam jezdit.

Druhé sympozium chceme zaměřit na pneumatologii. Napadlo nás to zcela spontánně jako cosi, co má potenciál věcně zasáhnout do širokého spektra současných relevantních témat. Posledních pět set let je to v teologii stejně samá pneumatologie. Zajímavostí je, že zřejmě nejsme jediní, kdo si to myslí. Prvního apríla se v Praze konala konference SETu na toto téma a v srpnu 2020 se bude opět v Praze konat konference FEETu na totéž téma. Pneumatologie je prostě v kurzu a my jdeme s dobou!

Předběžně plánujeme sympozium na 30.-31. ledna 2020. Naším cílem je pokrýt klasická letniční témata a důležité kontroverze, ale nebráníme se ani ekumenickým perspektivám na pneumatologii. Klidně by nás mohla zajímat souvislost pneumatologie se soteriologií, pneumatologie novokřtěneckých hnutí, pneumatologie reformačního sporu o svátosti, pneumatologie v patristice, atd. atp.

Vyzývám proto Vás, kdo se ve své činnosti soustředíte na pneumatologická témata, abyste zvážili svou účast. Chceme být ve spoolupráci s řečníky flexibilní a umožnit prezentaci rigorózního výzkumu, ale i volnou kontemplaci odborníků z praxe.

Svůj návrh můžete poslat do 30. září 2019 na adresu sympozium@vosmt.cz. Návrh podávejte v dobré víře, že svůj referát na sympoziu v uvedeném termínu odprezentujete. Návrh musí obsahovat výstižný název a anotaci o max. 300 slovech. Své dotazy můžete směřovat na uvedený e-mail nebo na tel. č. +420 739 600 112 (Michael Buban). Všichni řečníci na sympoziu budou mít vstup, občerstvení a nocleh na domově mládeže zdarma. Bude jim proplaceno jízdné z České republiky a ze Slovenska do Kolína II. třídou dle tarifu Českých drah.

Tuto výzvu můžete dále distribuovat dle svého uvážení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *