13Červen2015

Perličky z konce školního roku

vyderzaj-pionerTak to máme za sebou a já mám pocit, že konečně mohu dýchat. Odpovídám na měsíc staré maily, píšu básničky, hraju na kytaru, plánuju výlety a při tom chodím do práce. To vše jen díky tomu, že se nemusím připravovat na výuku a že jsem minulou středu odeslal poslední písemnou práci do belgického Sint-Pieters-Leeuw, sídla Kontinentálního teologického semináře.

V práci se probírám množstvím testů a písemných prací studentů. S těmi ve svém předmětu (Genesis) jsem vesměs spokojen. Celý semestr jsem jim vtloukal do hlavy, že musí provádět samostatný průzkum a že jejich práce musí mít hlavu a patu, tj. začátek a konec, tj. konkrétní téma a konkrétní cíl, aby se mi někdo nesnažil napsat encyklopedii egyptologie na 1500 slov. Řada studentů uposlechla mých rad. Pak ale opravuji štosy prací v jiných předmětech, kde jsem jen tutorem. Ne každá práce ehm… odráží dlouhé hodiny náročného a samostatného přemýšlení.

Přináším proto tyto perličky, nejlepší z nejlepších. Musím podotknout, že pochází od jinak celkem pilných a chytrých studentů. Nejhorší katastrofy zde nepublikuji, protože ty ani nejsou vtipné. Na znamení korektnosti nebudu uvádět jména a adresy a pokud by se student kdesi poznal, může mne požádat o stažení svého materiálu z tohoto blogu. Zda mu vyhovím, to se uvidí.

Úpadek spočíval v pokroku

technologicky-pokrok

Jiný student se v odpovědi na tuto otázku omezil na prozaické „v pokroku.“ Jeho perla mi unikla, zapomněl jsem si ji vyfotit. Ne, úpadek nespočívá v pokroku. Slovo „úpadek“ je antonymem slova „pokrok.“ Uznávám, že určitou logiku na pozadí vidím. Podle Genesis 5 se Kainova dynastie jeví jako ta chytrá a Ábelova jako ta zbožná. To je ale neprůkazné, u kainovců se dá spíše spekulovat, že zneužívali technologie k násilí a že oni „bohatýři“ z Genesis 6 jsou vlastně násilníci. Úpadek tak spočíval v násilí, ne v (technologickém) pokroku.

Takže ne, takhle jsem vás to, milí zlatí, neučil!

Také děláte zbitečné chyby?

vyvarovat-se-zbitecnych-chyb

Zde už opravdu není potřeba nic dodávat. Není nad to, když má člověk jasno.

Nakladatelství, které vydá knihu i tobě

nakladatelstvi-samizdat

Opravdu, pokud by někdo chtěl vydat knihu se 100% honorářem (nebo jak se tomu v tomto případě říká?), může mi ji zaslat a já mu ji coby hlavní editor edice DIY vydavatelství Samizdat skoro jistě schválím. Tisk a distribuci si musí autor hradit sám, jen musí mít na svém knize můj úvod a odkaz na mé stránky.

Gramaticko-historického výkladu se vyvarujte

vyvarovat-se-gramaticko-historickeho-vykladu

Varujte se výkladu! Hlavně toho, který bere v potaz gramatiku a historii.

Je pravdou, že v poslední době občas shledávám rozdíl mezi gramaticko-historickou a historicko-kritickou metodou výkladu bezpředmětným. Ne proto, že bych nevnímal nebezpečí vyšší kritiky, ale proto, že v praxi bývá situace výkladu komplikovanější, než „tohle říkají liberálové“ a „tohle říkáme my.“ Vezměte si třeba Abrahama. Dá se říci, že Bůh Abrahamův se tehdy nejmenoval Hospodin (srov. Ex 6,3), ale Él, který byl nejvyšším Bohem kenánského panteonu a jehož knězem byl Malkísedek. Tím se člověk sice dopouští historické kritiky, ale jeho interpretace může spočívat zcela v gramaticko-historickém ideovém rámci, který spoléhá na plenárně-verbální inspiraci neomylné a bezchybné Bible. Já to tak dělám.

выдержай пионер

IMG_20150609_212906

Abych se nestrefoval jen do ostatních, ukážu i svůj sešit se zápiskami ze samostudia hebrejštiny. Před rokem a půl jsem si jej nadepsal tímto motivačním nadpisem, částečně zaplnil a slavnostně odložil do poličky. Pak přišly různé rodinné starosti a sešit v poličce zůstal. Nyní jsem jej oprášil a hodlám pokračovat v jeho plnění s vytrvalostí, kterou je potřeba v oné staré hře pro posílení ducha. Hlavu nevěším. Jedna profesorka na HTF prý řekla, že hebrejštinu se člověk sedmkrát naučí a sedmkrát zapomene, ale po osmé už to vyjde. Já mám za sebou necelé dva cykly. To je dobrý začátek.