21Červen2016

Perličky z konce školního roku II

Poslední asi dva měsíce pro mne byly příšerným utrpením. Kdybyste věděli, litovali byste mne, a to i pokud mne nemáte rádi. Za tento semestr jsem musel napsat čtyři seminární práce po 5 000 slovech. Rukama mi při tom dle Zotera prošlo nejméně 220 knih a článků. Čtyřikrát jsem jel do Bruselu, jednou do USA na služební cestu, za sebou jsem pokaždé nechával chudinku těhotnou ženu. Vyučoval jsem nový předmět v oboru, jenž mi není vlastní (z NZ jsem dostával spíše horší známky). Několikrát jsem musel distančním studentům vysvětlovat, co tak dlouho trvá. Kdyby se neptali, už bych to měl hotové! A co je nejhorší, musel jsem oslavit vlastní narozeniny. Dolehlo to na mne nadmíru těžce, až jsem se vzdal naděje, že to zvládnu bez nějakých prášků (srov. 2Kor 1,8). Teď, když se situace trochu uvolnila, doháním resty a píšu na blog, který mezi tím strádal.

Morna Dorothy Hooker a ironie mimo Pavlovy listy

morna-hooker-je-zenaTen hrnek je tam jen na ozdobu. Možná, že autor knihy Emancipace žen v církvi zamýšlel celou publikaci jako ironii. Jak jinak si vysvětlit, že obhajuje rovnost žen v učitelských úřadech a z přední biblistky, která je předmětem jeho obhajoby, učiní chlapa?
 

Na egalitarianismus prostě nejsme dost zralí

shoda-podmetu-s-prisudkemRůzní lidé mají s rovností mužů a žen ve službě různé problémy. Někteří vážné teologické, jiní banální pravopisné. Pokud by hrozilo, že se v církvi po ordinování několika pastorek stane to, co se stalo jednomu studentovi v seminární práci o Pavlových instrukcích ohledně žen, pak bych možná radši odvolal všechna svá dosavadní stanoviska a stal se patriarchalistou. Ovládání shody podmětu s přísudkem je zásadní prerekvizitou egalitariánské teologie.
 

Když jsme u knížek…

ptolemaios…poleštím si trochu ego. Našel jsem chybu v knize Úvod do Starého zákona (Návrat dom, 2003). Klaudius Ptolemaius se narodil ve druhé polovině prvního století a zemřel okolo roku 160 po Kr., tedy ve 2. stol. po Kr. Když pak autor v angličtině píše, že „[Ptolemy's Canon of Kings makes it possible] to correlate his dates with an absolute calendar“, bylo by v zájmu argumentace lepší držet se původního textu otročtěji.

Poukazování na chyby druhých je sice ošklivé, ale ten, kdo to činí, skryje tak nedostatky vlastní. Toť zlá realita tohoto světa.
 

A když jsme u základních dovedností…

fetus-testamentumNijak se neposmívám lidem s vadou řeči. Já sám jsem ještě v sedmi letech špatně vyslovoval č a š, za což jsem byl na táboře neurotickou vedoucí bez smyslu pro humor šikanován, že prý dělám teplouše. I v biblistice však špatná výslovnost může zapříčinit hrozné nedorozumění.
 

Festschrift in honour of Michael Buban on his 26th birthday

festschrift-in-honorSvětlým okamžikem posledních týdnů byl festschrift, který mi připravili mí kolegové k narozeninám. On to vlastně není festschrift od kolegů k narozeninám, jako spíše domácí úkoly od studentů k opravení. Ale když se mi to ve schránce takhle pěkně seřadilo, řekl jsem si, kdo ví? Třeba jednou bude jeden z těchto lidí v úvodu své knihy vzpomínat na učitele na biblické, co mu tehdy vysvětloval, jak je rovnost důležitým principem.