15Květen2012

O kole šesti V

Co jsem podrobně rozvedl ve článku Co přesně mi dala biblická škola, to opět zdůrazňuji: Na Biblické škole jsem se obrátil. Můj Bůh tam umlčel mé předchozí plány a nahradil je odhodláním k práci na škole, abych pomohl při udržování i budování toho skvělého Božího díla.

Zapojil jsem se na plný úvazek jako pomocník ve věcech IT, prezentace a administrace. Spravuji webové stránky, zavádím e-learning a elektronickou evidenci, tlumočím zahraniční řečníky i texty učebnic, pomáhám s organizací jednorázových akcí. Dělám zkrátka, co je potřeba a především zjišťuji, že nejtěžší výzva takové práce tkví ve vytrvalosti a věrnosti pracovníka vizi probuzené misijní a teologické školy, do níž ta naše neodvratně dorůstá.

Biblická škola je nicméně spolu s mou snoubenkou tím, co mi Bůh dal k milování. Rozhodli jsme se, že po svatbě zůstaneme v Kolíně a budeme i nadále prací a modlitbami i loajalitou a přítomností podporovat školu podle svých nejlepších možností.
Když jsme se s Aničkou zasnoubili a začali plánovat společnou budoucnost v Kolíně, zasnoubila se zmíněná výzva věrnosti s výzvou víry. Prací na škole si totiž nevydělám na samostatné živobytí pro sebe, natož pro dva.

Právě proto pro mne bylo v pokladně VOŠMT vytvořeno zvláštní konto, kam se bude shromažďovat finanční podpora mé práce. Veškeré finanční toky zaštítí účetnictví VOŠMT podobně, jak je tomu u misionářů AoG či Nehemie.

Při psaní této prosby o podporu rozpačitě přešlapuji u srdcí svých čtenářů a přemýšlím, jak je uchvátit, aby spolu se mnou cítili naléhavost potřeby i hloubku vděku za každou hrstku naděje, co odvrátí od našich dveří hlad a umožní nám věnovat se výhradně Božímu povolání. Samozřejmě nezbývá, než vroucně poprosit, abyste svou pomocí posunuli okolnosti mé práce na škole správným směrem.

Vytvořil jsem proto zvláštní stránku a nazval ji „Šest V“ (https://selah.cz/sest-v/). Naše VÝCHODISKO Božího povolání, naše VIZE usilovné práce, náš pracovní VÝKON, naše VÝZVA věrnosti i VÍRA v Boží zaopatření se totiž staly VAŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ, aby se to zadřené kolo šesti V roztočilo jak kolo štěstí na Biblické škole v Kolíně.