My přicházíme k Tobě

Poesie | 2.2.2015 @ 23.11

Velice se mi zalíbila jedna píseň, kterou si moje Rumunka doma pustila. V rumunštině se jmenuje „Venim în a Ta prezenţă“ [Venym en a ta prezenca], v češtině jsem ji nikterak kreativně nazval podle prvního verše – „My přicházíme k tobě“. Nyní tedy slyšte.

[Revize 6.2.2015: Píseň již v češtině existuje. Vizte komentáře pod článkem.]

My 
C
přicházíme k Tobě
jsme 
Dm
Tví a zpívá
G
me
Dm
píseň ke Tvé 
G
slávě,
že 
F7
se Ti klaní
G7
me.
Tys' 
C
dal nám nový život,
teď může
Dm
me Tě 
G
znát
a Tobě 
Dm
zpívat 
G
vděčně
F7
Tebe milo
C
vat.
/: Ty jsi 
Am
tvůrcem všehomíra,
Em
Beránkem mých chval,
jsi 
F
jediný, kdo zvítězil,
když z 
C
mrtvých slavně vstal.
Ty jsi 
Am
pouta smrti sňal,
namí
Em
sto nich jsi nám dal
svobo
F
du a vůli mít
ve tvé 
G7
přítomnosti klid. :/

Tato píseň má krásnou melodii. Dále se mi líbí z následujících důvodů:

  • Když na chvalách zpíváme „přicházíme k Tobě,“ připomínáme tím přítomnost Ducha Kristova v Církvi. Vím, že to zní velmi vágně, ale v poslední době jsem o tomto důrazu přemýšlel a asi jej ode mně ještě uslyšíte. Zkušenost Kristova Ducha v církvi je lakmusovým testem křesťanství. Každá místní církev, která tuto zkušenost poskytuje, je církev Kristova. Naopak církev, která tuto zkušenost padělá, nahrazuje nebo odmítá, není křesťanská církev.
  • Tato píseň reflektuje základní křesťanské doktríny: znovuzrození, stvoření, preexistenci Krista, zmrtvýchvstání a svobodu.
  • Píseň má arminiánský sklon. Když zpíváme, že Krista „můžeme znát“ a že díky Jeho dílu spásy můžeme mít svobodu a vůli spočinout v Jeho přítomnosti, přiznáváme tím vlastní láskyplné chtění, které právě nyní v aktu chvály svobodně naplňujeme.

Melodii písně se můžete naučit podle nahrávky na YouTube. Hrají to tam od éčka, což je na můj baryton? moc vysoko, tak si to kdyžtak předělejte.


https://selah.cz/poesie/my-prichazime-k-tobe/