Evangelium apoštola Pavla v listu Římanům, Absolventská práce

Biblistika | 29.3.2011 @ 23.12

Zde, na svém blogu, zveřejňuji svou absolventskou práci z VOŠMT. Bůh mi s ní pomáhal. Proto si přeji, aby zas ona jako výsledek Boží pomoci v bádání pomohla ostatním.

Zachycuje jistou etapu mého myšlení. Sám ji chápu v souvislosti se svým osobně-duchovním vývojem. Neboj se proto, čtenáři, kritického počtení a příslušné reakce.

Dodávám, že je katalogizována v knihovně VOŠMT. Povoluji citování v libovolné míře s patřičným uvedením zdroje.

PDF soubor ke stažení zde.


https://selah.cz/biblistika/evangelium-apostola-pavla-v-listu-rimanum-absolventska-prace/