CSP

BHS

NRSV

1 Hospodinovo slovo, které se stalo k Sofonjášovi, synu Kúšího, syna Gedaljáše, syna Amarjáše, syna Chizkijášova, ve dnech judského krále Jóšijáše, syna Amónova.

1 דְּבַר־יְהוָה אֲשֶׁר הָיָה אֶל־צְפַנְיָה בֶּן־כּוּשִׁי בֶן־גְּדַלְיָה בֶּן־אֲמַרְיָה בֶּן־חִזְקִיָּה בִּימֵי יֹאשִׁיָּהוּ בֶן־אָמוֹן מֶלֶךְ יְהוּדָה ׃

1  The word of the LORD that came to Zephaniah son of Cushi son of Gedaliah son of Amariah son of Hezekiah, in the days of King Josiah son of Amon of Judah.

2 Zcela sklidím všechno z povrchu země, Hospodinův výrok.

2 אָסֹף אָסֵף כֹּל מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה נְאֻם־יְהוָה ׃

2  I will utterly sweep away everything from the face of the earth, says the LORD.

3 Sklidím člověka i zvěř, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohoršení spolu s ničemy; vyhladím člověka z povrchu země, Hospodinův výrok.

3 אָסֵף אָדָם וּבְהֵמָה אָסֵף עוֹף־הַשָּׁמַיִם וּדְגֵי הַיָּם וְהַמַּכְשֵׁלוֹת אֶת־הָרְשָׁעִים וְהִכְרַתִּי אֶת־הָאָדָם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה נְאֻם־יְהוָה ׃

3  I will sweep away humans and animals; I will sweep away the birds of the air and the fish of the sea. I will make the wicked stumble. I will cut off humanity from the face of the earth, says the LORD.

4 Vztáhnu svou ruku proti Judovi a proti všem obyvatelům Jeruzaléma. Vyhladím z tohoto místa Baalův ostatek jméno žreců spolu s kněžími,

4 וְנָטִיתִי יָדִי עַל־יְהוּדָה וְעַל כָּל־יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם וְהִכְרַתִּי מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּה אֶת־שְׁאָר הַבַּעַל אֶת־שֵׁם הַכְּמָרִים עִם־הַכֹּהֲנִים ׃

4  I will stretch out my hand against Judah, and against all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off from this place every remnant of Baal and the name of the idolatrous priests;

5 i ty, kdo se klanějí na střechách nebeskému zástupu, ty, kdo se klanějí přísahají při Hospodinu, a také přísahají při Milkómovi,

5 וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים עַל־הַגַּגּוֹת לִצְבָא הַשָּׁמָיִם וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים הַנִּשְׁבָּעִים לַיהוָה וְהַנִּשְׁבָּעִים בְּמַלְכָּם ׃

5  those who bow down on the roofs to the host of the heavens; those who bow down and swear to the LORD, but also swear by Milcom;

6 i ty, kdo odstupují od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho.

6 וְאֶת־הַנְּסוֹגִים מֵאַחֲרֵי יְהוָה וַאֲשֶׁר לֹא־בִקְשׁוּ אֶת־יְהוָה וְלֹא דְרָשֻׁהוּ ׃

6  those who have turned back from following the LORD, who have not sought the LORD or inquired of him.

7 Zmlkni před Panovníkem Hospodinem, protože Hospodinův den je blízko, protože Hospodin připravil obětní hod, posvětil ty, které pozval.

7 הַס מִפְּנֵי אֲדֹנָי יְהוִה כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה כִּי־הֵכִין יְהוָה זֶבַח הִקְדִּישׁ קְרֻאָיו ׃

7  Be silent before the Lord GOD! For the day of the LORD is at hand; the LORD has prepared a sacrifice, he has consecrated his guests.

8 I stane se v den Hospodinova obětního hodu, že navštívím knížata a královské syny i všechny, kdo oblékají cizí oděv.

8 וְהָיָה בְּיוֹם זֶבַח יְהוָה וּפָקַדְתִּי עַל־הַשָּׂרִים וְעַל־בְּנֵי הַמֶּלֶךְ וְעַל כָּל־הַלֹּבְשִׁים מַלְבּוּשׁ נָכְרִי ׃

8  And on the day of the LORD's sacrifice I will punish the officials and the king's sons and all who dress themselves in foreign attire.

9 V onen den navštívím všechny, kdo přeskakují práh, ty, kdo naplňují dům svého pána násilím a podvodem.

9 וּפָקַדְתִּי עַל כָּל־הַדּוֹלֵג עַל־הַמִּפְתָּן בַּיּוֹם הַהוּא הַמְמַלְאִים בֵּית אֲדֹנֵיהֶם חָמָס וּמִרְמָה ׃ ס

9  On that day I will punish all who leap over the threshold, who fill their master's house with violence and fraud.

10 V onen den, Hospodinův výrok, bude hlasité volání od Rybné brány, nářek z Mišne a velké drcení z kopců.

10 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם־יְהוָה קוֹל צְעָקָה מִשַּׁעַר הַדָּגִים וִילָלָה מִן־הַמִּשְׁנֶה וְשֶׁבֶר גָּדוֹל מֵהַגְּבָעוֹת ׃

10  On that day, says the LORD, a cry will be heard from the Fish Gate, a wail from the Second Quarter, a loud crash from the hills.

11 Naříkejte, obyvatelé Machteše, neboť zahynul všechen kramářský lid, všichni, kdo váží stříbro, byli vyhlazeni.

11 הֵילִילוּ יֹשְׁבֵי הַמַּכְתֵּשׁ כִּי נִדְמָה כָּל־עַם כְּנַעַן נִכְרְתוּ כָּל־נְטִילֵי כָסֶף ׃

11  The inhabitants of the Mortar wail, for all the traders have perished; all who weigh out silver are cut off.

12 I stane se v onen čas, prohledám Jeruzalém s lampami a navštívím muže usazené na svém kalu, kteří si v srdci říkají: Hospodin neudělá dobrého ani zlého.

12 וְהָיָה בָּעֵת הַהִיא אֲחַפֵּשׂ אֶת־יְרוּשָׁלִַם בַּנֵּרוֹת וּפָקַדְתִּי עַל־הָאֲנָשִׁים הַקֹּפְאִים עַל־שִׁמְרֵיהֶם הָאֹמְרִים בִּלְבָבָם לֹא־יֵיטִיב יְהוָה וְלֹא יָרֵעַ ׃

12  At that time I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the people who rest complacently on their dregs, those who say in their hearts, "The LORD will not do good, nor will he do harm."

13 Jejich majetek se stane kořistí a jejich domy pustinou. Postaví domy, ale nebudou bydlet, vysadí vinice, ale víno nich pít nebudou.

13 וְהָיָה חֵילָם לִמְשִׁסָּה וּבָתֵּיהֶם לִשְׁמָמָה וּבָנוּ בָתִּים וְלֹא יֵשֵׁבוּ וְנָטְעוּ כְרָמִים וְלֹא יִשְׁתּוּ אֶת־יֵינָם ׃

13  Their wealth shall be plundered, and their houses laid waste. Though they build houses, they shall not inhabit them; though they plant vineyards, they shall not drink wine from them.

14 Blízko je Hospodinův velký den, blízko a velmi pospíchá. Slyš! Hospodinův den trpký, hrdina v něm bude křičet.

14 קָרוֹב יוֹם־יְהוָה הַגָּדוֹל קָרוֹב וּמַהֵר מְאֹד קוֹל יוֹם יְהוָה מַר צֹרֵחַ שָׁם גִּבּוֹר ׃

14  The great day of the LORD is near, near and hastening fast; the sound of the day of the LORD is bitter, the warrior cries aloud there.

15 Onen den dnem hněvu, dnem soužení a sklíčenosti, dnem zkázy a zpustošení, dnem temnoty a soumraku, dnem mračna a husté temnoty,

15 יוֹם עֶבְרָה הַיּוֹם הַהוּא יוֹם צָרָה וּמְצוּקָה יוֹם שֹׁאָה וּמְשׁוֹאָה יוֹם חֹשֶׁךְ וַאֲפֵלָה יוֹם עָנָן וַעֲרָפֶל ׃

15  That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of ruin and devastation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness,

16 dnem beraní roh a křiku proti opevněným městům a proti vysokým rohovým .

16 יוֹם שׁוֹפָר וּתְרוּעָה עַל הֶעָרִים הַבְּצֻרוֹת וְעַל הַפִּנּוֹת הַגְּבֹהוֹת ׃

16  a day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and against the lofty battlements.

17 Způsobím lidem soužení a budou chodit jako slepí, protože hřešili proti Hospodinu. Jejich krev bude vylita jako prach a jejich vnitřnosti jako výkaly.

17 וַהֲצֵרֹתִי לָאָדָם וְהָלְכוּ כַּעִוְרִים כִּי לַיהוָה חָטָאוּ וְשֻׁפַּךְ דָּמָם כֶּעָפָר וּלְחֻמָם כַּגְּלָלִים ׃

17  I will bring such distress upon people that they shall walk like the blind; because they have sinned against the LORD, their blood shall be poured out like dust, and their flesh like dung.

18 Ani jejich stříbro ani jejich zlato je nebude moci vysvobodit v den Hospodinova hněvu. Ohněm jeho žárlivosti bude strávena celá země, ano, náhlý konec učiní se všemi obyvateli země.

18 גַּם־כַּסְפָּם גַּם־זְהָבָם לֹא־יוּכַל לְהַצִּילָם בְּיוֹם עֶבְרַת יְהוָה וּבְאֵשׁ קִנְאָתוֹ תֵּאָכֵל כָּל־הָאָרֶץ כִּי־כָלָה אַךְ־נִבְהָלָה יַעֲשֶׂה אֵת כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ ׃ ס

18  Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the LORD's wrath; in the fire of his passion the whole earth shall be consumed; for a full, a terrible end he will make of all the inhabitants of the earth.